ukratko o

NAUČNOM INSTITUTU ZA VETERINARSTVO NOVI SAD

Vodeća naučo-istraživačka ustanova u oblasti veterinarskih nauka i biotehnologije u Srbiji.

Osnovana 1950. godine  odlukom Narodne skupštine. Institut je nebudžetska ustanova  u vlasništvu države.

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“ je registrovan kao naučno istraživačka kuća u registru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i  registru veterinarskih ustanova u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za veterinu, Republike Srbije.  Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, kao jedna od 12 akreditovanih državnih laboratorija zajedno sa epizootiološkom službom u okviru sistema veterinarske službe Republike Srbije, nadležna je za nadzor, dijagnostiku, kontrolu, prevenciju i suzbijanje bolesti životinja, distribuciju imunoprofilaktičkih sredstava na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga.

37 istraživača

na projektima

32 DOKTORA NAUKA

veterinarske medicine, hemije i
ostalih naučnih oblasti

5 doktoranata

na završnim studijama

9 specijalista

različitih oblasti
veterinarske medicine

25.12.1816.-24.10.1883.

MARIJA TRANDAFIL

MARIJA TRANDAFIL-SRPSKI DOBROTVOR

Marija Trandafil ostala je upamćena u istoriji grada Novog Sada kao veliki dobrotvor i zadužbinar.  Rođena je 1816. godine u imućnoj novosadskoj porodici Popović.  Udala se za Jovana Trandafila  preklom iz Erdelja  (današnja Rumunija). Zajedno sa suprugom Jovanom stekla je znatnu imovinu koju je nakon smrti najbližih srodnika pretvorila u različita zaveštanja. Svoje bogatstvo  je koristila u humanitarne svrhe, nesebično pomažući novosadsku sirotinju, siromašne đake, nemoćne  i bolesne. U skladu sa njenom željom  osnovan je “ Zavod Marije Trandafil za srpsku pravoslavnu siročad“, koji je od 1914. godine bio smešten u današnjoj zgradi Matice srpske, a od 1930. godine u novo izgrađenom objektu objektu na Sajlovu u Novom Sadu.

Danas je ova zgrada sedište Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“.

ORGANIZACIONA STRUKURA  NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO

„NOVI SAD“

Službe

400 – Služba za pravne i opšte poslove i ljudske resurse

500 Služba za finansijske i računovodstvene poslove

Imate predlog za saradnju?

NAŠE USLUGE

Pored poslova dodeljenih na osnovu ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za veterinu, na teritoriju Južnobačkog i Sremskog okruga, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“ pruža usluge svojih stručnjaka i laboratorija svim zainteresovanim stranama kako u našoj zemlji, tako i iz inostranstvu. U okviru Instituta se primenjuju  veliki broj različitih  metoda laboratorijskih ispitivanja, od kojih su 137 metoda akreditovane. Stalno uvodimo nove, savremene metode u naš svakodnevni rad. Pogledajte sve naše usluge.

Naučni institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, kao naučna-istraživačka kuća registrovana kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učestvuje u nacionalnih projekata finansiranih od strane ovog ministarstva, kao i okviru pokrajinskih i međunarodnih projekata. Za više informacija pogledajte projekte na kojima učestvuje Institut.

224,477 obrađenih uzoraka

u toku 2021. godine

313,947 izvršenih analiza

u toku 2021. godine

165 akreditovanih

laboratorijskih ispitivanja

72+ godina

iskustva

253,477 analiza u 2017.
278,713 analiza u 2018.
307,910 analiza u 2019.
332.634 analize u 2020.
313,947 analize u 2021.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Sistem upravljanja kvalitetom i akreditaciju Zavoda za laboratorijska ispitivanja prema zahtevima međunarodnih standarda Institut je uspostavio i sertifikovao 1998. godine u cilju demostriranja sopstvene sposobnosti da zadovolji zahteve i očekivanja korisnika svojih usluga i svih drugih zainteresovanih strana, da dokaže svoju opredeljenosti za kvalitet, kao i da omogući ocenjivanje svoje opredeljenosti i sposobnosti od internih i eksternih strana.
U nastojanju da stalno unapređuje sistem upravljanja kvalitetom, a prateći promene u oblasti međunarodnih standarda iz ove oblasti, rukovodstvo Instituta se opredelilo da u 2001. godini izvrši usaglašavanje svog sistema kvaliteta prema procesnom modelu i akredituje Zavoda za laboratorijska ispitivanja sa novim zahtevima međunarodnih standarda JUS ISO 9001:2001 i JUS ISO/IEC 17025:2001. Sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom je izvršena 17. maja 2002. godine, a akreditacija Zavoda za laboratorijska ispitivanja 18. decembra 2003. godine.

Predmet i područje primene sistema menadžmenta
Sistem menadžmenta se primenjuje na celu organizaciju Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”, koja se nalazi na adresi Rumenački put 20, Novi Sad. NIV-NS je uspostavio dokumentovao, primenio održava i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i OHSAS (sisteme menadžmenta).
Obimom primene obuhvaćeni su :
1. Zavod za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku i laboratorijska ispitivanja – šifra 100
2. Zavod za bezbednost hrane, toksikologiju i ispitivanje lekova – šifra 200
3. Služba za  prijem uzoraka – šifra 300
4. Služba za pravne i opšte poslove i ljudske resurse – šifra 400
5. Služba za finansijsko i računovodsvene poslove – šifra 500
6. Služba za menadžment otpadom i zaštitu životne sredine – šifra 600
Predmet i područje sistema menadžmenta su i svi procesi koje zaposleni obavljaju van organizacije (terenski rad)

POGLEDAJTE POLITIKU KVALITETA

Pozovi dežurni broj