др сци. вет. мед. Сава Лазић, научни саветник

др сци. вет. мед. Сава Лазић, научни саветник

Директор Института

Управник Завода 100

телефон: 021 4895308, 021 4895-308

е-маил: lazic@niv.ns.ac.rs

Вирусулогија
Имунологија
Контрола заразних болести
ISO 17025
др сци. вет. мед. Марко Пајић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Марко Пајић, научни сарадник

Заменик Директора, Шеф Одељења 110

телефон: 021 4895-385

е-маил: markopajic@niv.ns.ac.rs

Болести живине
Заразне болеси птица
Технологија живинарске производње
др сци. вет. мед. Тамаш Петровић, научни саветник

др сци. вет. мед. Тамаш Петровић, научни саветник

Руководилац Сектора за научно-истраживачки рад

Шеф Одељења за вирусологију

телефон: 021 4895-321

е-маил:tomy@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Молекуларна вирусологија
Векторске болести
Зоонозе
Епизоотиологија
др сци. вет. мед. Сара Савић, научни саветник

др сци. вет. мед. Сара Савић, научни саветник

Руководилац система менаџмента квалитетом

Шеф одељења за имунолошко-серолошка и биохемијска испитивања

телефон:021 4895-330

е-маил: sara@niv.ns.ac.rs

Серологија
Векторске болести
Једно здравље
Зоонозе
Дг. паразит. инфестација малих животиња
др Госпава Лазић, виши научни сарадник

др Госпава Лазић, виши научни сарадник

Заменик управника завода за епизоотиологију, клиничку дијагностику и лабораторијска испитивања

Шеф службе за менаџмент отпадом и заштиту животне средине

телефон:021 4895-320

е-маил:goga@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Заштита животне средине
Молекуларна дјагностика
др сци. вет. мед. Дејан Бугарски, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Дејан Бугарски, виши научни сарадник

Одељење за епизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-315

е-маил: dejan@niv.ns.ac.rs

болести преживара
ветеринарска епидемиологија
метаболички профили преживара
др сци. вет. мед. Дубравка Миланов, научни саветник

др сци. вет. мед. Дубравка Миланов, научни саветник

Управниk Завода за безбедност хране и испитивање лекова

Шеф Одељења за микробиолошко испитивање хране за животиње

телефон:021 4895-346

е-маил: dubravka@niv.ns.ac.rs

Микробиологија
Безбедност хране
Биофилм
др сци. вет. мед. Маја Велхнер, научни саветник

др сци. вет. мед. Маја Велхнер, научни саветник

Одењење за клиничку бактериологију,микологију и паразитологију

Телефон: 021 4895-393

Е-маил: maja@niv.ns.ac.rs

Антимикробна резистенција
Мокробиологија
Молекуларна дијагностика
др сци. вет. мед. Игор Стојанов, научни саветник

др сци. вет. мед. Игор Стојанов, научни саветник

Шеф одељења за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију

телефон: 021 4895-345

е-маил: igor@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Микологија
Паразитологија
др сци. вет. мед. Милица Живков-Балош, научни саветник

др сци. вет. мед. Милица Живков-Балош, научни саветник

Шеф Одељења за хемијска и радиолошка испитивањ

Телефон:tel: 021 4895363, 021 4895-363

Е-маил:milica@niv.ns.ac.rs

квалитет и безбед. хране и хране за жив.
исхрана домаћих животиња
Исхрана животиња
др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник

др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник

Одељење за испитивање лекова и токсикологију

телефон: 0214895327,0214895-327

е-маил: jelena@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Бактериологија
Молекуларна дијагностика
др сци. вет. мед. Владимир Полачек, научни саветник

др сци. вет. мед. Владимир Полачек, научни саветник

Одељење за епизоотиологију, клиничка испитивања и ДДД

телефон: 021 4895-310

е-маил: vlade@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска патологија
Ветеринарска епизоотилогија
Контрола заразних болести животиња
Болести пчела
др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, научни саветник

др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, научни саветник

Одељење за eпизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон:021 4895-314

е-маил: jasna@niv.ns.ac.rs

Болести свиња
Ветеринарска епидемиологија
Контрола заразних болести свиња
др сци. вет. мед. Радомир Ратајац, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Радомир Ратајац, виши научни сарадник

Шеф одељења за испитивање лекова и токсикологију

телефон: 021 4895-340

е-маил: ratajac@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска фармакологија
Испитивање лекова за употребу у ветерини
Ветеринарска токсикологија
др Сандра Јакшић, виши научни сарадник

др Сандра Јакшић, виши научни сарадник

Одељењe за хемијска и радиолошка испитивања

Телефон: 021 4895 363

Е-маил:sandra@niv.ns.ac.rs

Аналитика микотоксини
HPLC
ELISA
Квалитет хране за животиње
др сци. вет. мед. Живослав Гргић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Живослав Гргић, виши научни сарадник

Одељење за имунолошко-серолошка и биохемијска испитивања

телефон: 021 4895-331

е-маил: grgic@niv.ns.ac.rs

Серолошка дијагностика
Молекуларна дијагностика
Зоонозе
др сци. вет. мед. Драгана Љубојевић Пелић, научни саветник

др сци. вет. мед. Драгана Љубојевић Пелић, научни саветник

Центар за управљање пројектима

телефон: +381214895354, 021 4895-354

е-маил:dragana@niv.ns.ac.rs

Квалитет и безбедност хране аним. порекла
Квалитет и безбедност хране за животиње
Процесна хигијена хране аним. порекла
др сци. вет. мед. Иван Пушић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Иван Пушић, виши научни сарадник

Одељење за eпизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-380

е-маил:ivan@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска епидемиологија
Заразне болести животиња
Зоонозе
др сци. вет. мед. Јелена Апић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Јелена Апић, виши научни сарадник

Шеф Одељења за репродукцију

телефон: 021 4895-384

е-маил: jelana.a@niv.ns.ac.rs

Контрола семена приплодних животиња
CASA
Проточна цитометрија
др сци. вет. мед. Бојана Прунић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Бојана Прунић, научни сарадник

Одељење за микробиолошко испитивање хране за животиље

телефон: 021 4895-366

е-маил:bojana@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Безбедност хране
Биофилм
др сци. вет. мед. Далибор Тодоровић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Далибор Тодоровић, научни сарадник

Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију

телефон: 021 4895-349

е-маил:dalibor@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Антимикробна резистенција
Ветеринарска микробиологија
др сци. вет. мед. Јелена Вранешевић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Јелена Вранешевић, научни сарадник

Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница

телефон: 021 4895-373

е-маил: jelenababic@niv.ns.ac.rs

безбедност хране
хигијена процеса производње
технологија произ. хране

др сци. вет. мед. Марина Жекић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Марина Жекић, научни сарадник

Одељење за имунолошко-серолошка и биохемијска испитивања

телефон: 021 4895-330

е-маил: marina@niv.ns.ac.rs

Физиологија животиња
Векторске болести
Зоонозе
Ветеринарска хомеопатија
др сци. вет. мед. Биљана Ђурђевић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Биљана Ђурђевић, научни сарадник

Одељење за eпизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-317

е-маил: biljana@niv.ns.ac.rs

Патологија
Епизоотиологија
Утврђивање анималног протеина
др сци.вет. мед.Сузана Видаковић Кнежевић, научни сарадник

др сци.вет. мед.Сузана Видаковић Кнежевић, научни сарадник

Шеф Одељења за микробиолошка и сензорска испитивања намирница

телефон: 021 4895-372

е-маил: suzana@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Процесна хигијена
Технологија производње
Микробиологија
др сци.вет. мед. Милош Пелић, научни сарадник

др сци.вет. мед. Милош Пелић, научни сарадник

Служба за пријем узорака

телефон: 021 4895-337

е-маил: milosp@niv.ns.ac.rs

Здравствена заштита риба
Безбедност хране
Микробиологија хране аним. порекла
Паразитолија риба
др сци. вет. мед. Милена Самојловић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Милена Самојловић, научни сарадник

Одељење за вирусологију

телефон:021 4895-386

е-маил:milena.s@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Имунологија
Дијагностика заразних болести
др сци. вет. мед. Доротеја Марчић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Доротеја Марчић, научни сарадник

Одељење за епизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-381

е-маил: dora@niv.ns.ac.rs

Epизоотиологија
Програми контроле заразних болести
Добробит животиња
др сци. вет. мед.Синиша Грубач

др сци. вет. мед.Синиша Грубач

Заменик шефа одељења за епизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-387

е-маил: grubac@niv.ns.ac.rs

ДДД
Биосигурност
Зоохигијена
Епизоотиологија
др вет. мед. Слободан Кнежевић, истраживач сарадник

др вет. мед. Слободан Кнежевић, истраживач сарадник

Одељење за eпизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 0214895-311

е-маил: slobodan.knezevic@niv.ns.ac.rs

Болести живине
Болести фазана
Зоохигијена и биосигурносне мере
др Ненад Попов, научни сарадник

др Ненад Попов, научни сарадник

Одељењe за хемијска и радиолошка испитивања

телефон:021 4895-364

е-маил: nenad.p@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Заштита животне средине
др вет.мед. Душан Лазић – стручни сарадник

др вет.мед. Душан Лазић – стручни сарадник

Одељење за eпизоотиологију, клиничку дијагностику и ДДД

телефон: 021 4895-389

е-маил: dusan.l@niv.ns.ac.rs

Здравствена заштита риба
Паразитологија риба
др вет. мед. Владимир Гајдов, истраживач сарадник

др вет. мед. Владимир Гајдов, истраживач сарадник

Одељење за вирусологију

телефон: 021 4895-325

е-маил: vladimir.g@niv.ns.ac.rs

вирусологија и инфективне болести
биоинформатика
спец. др вет. Томислав Барна,стручни саветник

спец. др вет. Томислав Барна,стручни саветник

Одељење за репродукцију

телефон: 021 4895-319

е-маил: toma@niv.ns.ac.rs

Репродукција и стерилитет
CASA
Прогестеронски тест из млека
др вет. мед. Стеван Родић, истраживач приправник

др вет. мед. Стеван Родић, истраживач приправник

Одељење за репродукцију

телефон: 021 4895-317

е-маил: stevan.r@niv.ns.ac.rs

Репродукција
CASA
Позови дежурни број