др сци. вет. мед. Сава Лазић, научни саветник

др сци. вет. мед. Сава Лазић, научни саветник

Директор Института

Управник Завода 100

телефон: +381 (021) 4895-308

е-маил: lazic@niv.ns.ac.rs

Вирусулогија
Имунологија
Контрола заразних болести
ISO 17025
др сци. вет. мед. Владимир Полачек, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Владимир Полачек, виши научни сарадник

Заменик директора, Шеф Одељења 110

телефон: +381 (021) 4895-310

е-маил: vlade@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска патологија
Ветеринарска епизоотилогија
Контрола заразних болести животиња
Болести пчела
др сци. вет. мед. Тамаш Петровић, научни саветник

др сци. вет. мед. Тамаш Петровић, научни саветник

Руководилац Сектора за научно-истраживачки рад, Шеф Одељења 150

Шеф Одељења 150

телефон: +381 (021) 4895-321

е-маил:tomy@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Молекуларна вирусологија
Векторске болести
Зоонозе
Епизоотиологија
др сци. вет. мед. Сара Савић, научни саветник

др сци. вет. мед. Сара Савић, научни саветник

Руководилац система квалитета

Шеф Одељења 140

телефон:+381 (021) 4895-330

е-маил:sara@niv.ns.ac.rs

Серологија
Векторске болести
Једно здравље
Зоонозе
Дг. паразит. инфестација малих животиња
др Госпава Лазић, научни сарадник

др Госпава Лазић, научни сарадник

Шеф Одељења 600

телефон: +381 (021) 4895-320

е-маил:goga@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Заштита животне средине
Молекуларна дјагностика
др сци. вет. мед. Дубравка Миланов, научни саветник

др сци. вет. мед. Дубравка Миланов, научни саветник

Управниk Завода 200

Шеф Одељења 230

телефон: +381 (021) 4895-346

е-маил:dubravka@niv.ns.ac.rs

Микробиологија
Безбедност хране
Биофилм
др сци. вет. мед. Дејан Бугарски, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Дејан Бугарски, виши научни сарадник

телефон: +381 (021) 4895-315

е-маил:dejan@niv.ns.ac.rs

болести преживара
ветеринарска епидемиологија
метаболички профили преживара
др сци. вет. мед. Маја Велхнер, научни саветник

др сци. вет. мед. Маја Велхнер, научни саветник

Одењење 130

Телефон: +381 (021) 4895-393

Е-маил: maja@niv.ns.ac.rs

Антимикробна резистенција
Мокробиологија
Молекуларна дијагностика
др сци. вет. мед. Игор Стојанов, научни саветник

др сци. вет. мед. Игор Стојанов, научни саветник

Шеф одељења 130

телефон: +381 (021) 4895-345

е-маил:igor@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Микологија
Паразитологија
др сци. вет. мед. Милица Живков-Балош, научни саветник

др сци. вет. мед. Милица Живков-Балош, научни саветник

Шеф Одељења 220

Телефон:tel:+381214895363, +381 (021) 4895-363

Е-маил:milica@niv.ns.ac.rs

квалитет и безбед. хране и хране за жив.
исхрана домаћих животиња
Исхрана животиња
др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник

др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник

Одењење 240

телефон: +381 (021) 4895-327

е-маил: jelena@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Бактериологија
Молекуларна дијагностика
др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, виши научни сарадник

Одељење 110

телефон:+381 (021) 4895-314

е-маил:jasna@niv.ns.ac.rs

Болести свиња
Ветеринарска епидемиологија
Контрола заразних болести свиња
др сци. вет. мед. Диана Лупуловић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Диана Лупуловић, виши научни сарадник

Одењеље 150

телефон:+381 (021) 4895-322

е-маил:diana@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Имунологија
Дијагностика заразних болести
др сци. вет. мед. Радомир Ратајац, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Радомир Ратајац, виши научни сарадник

Шеф одељења 240

телефон: +381 (021) 4895-340

е-маил:ratajac@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска фармакологија
Испитивање лекова за употребу у ветерини
Ветеринарска токсикологија
др сци. вет. мед. Александар Миловановић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Александар Миловановић, виши научни сарадник

Шеф одељења 120

телефон:+381 (021) 4895-318

е-маил:aca@niv.ns.ac.rs

Репродукција домаћих животиња
Контрола семена приплодних животиња
Ембриотрансфер
др сци. вет. мед. Живослав Гргић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Живослав Гргић, виши научни сарадник

Одељење 140

телефон: +381 (021) 4895-331

е-маил:grgic@niv.ns.ac.rs

Серолошка дијагностика
Молекуларна дијагностика
Зоонозе
др Сандра Јакшић, виши научни сарадник

др Сандра Јакшић, виши научни сарадник

Одељењe 220

Телефон:+381214895363, +381 (021) 4895-363

Е-маил:sandra@niv.ns.ac.rs

Аналитика микотоксини
HPLC
ELISA
Квалитет хране за животиње
др Жељко Михаљев, виши научни сарадник

др Жељко Михаљев, виши научни сарадник

Одељење 220

телефон: +381 (021) 4895-331

е-маил:zeljko@niv.ns.ac.rs

Радијациона хигијена и радиометрија
Масена спектрометрија
Аналитичка хемија
др сци. вет. мед. Иван Пушић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Иван Пушић, научни сарадник

Одељење 110

телефон: +381 (021) 4895-380

е-маил:ivan@niv.ns.ac.rs

Ветеринарска епидемиологија
Заразне болести животиња
Зоонозе
др сци. вет. мед. Драгана Љубојевић Пелић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Драгана Љубојевић Пелић, виши научни сарадник

Шеф Одељења 210

телефон: +381 (021) 4895-354

е-маил:dragana@niv.ns.ac.rs

Квалитет и безбедност хране аним. порекла
Квалитет и безбедност хране за животиње
Процесна хигијена хране аним. порекла
др сци. вет. мед. Јелена Апић, виши научни сарадник

др сци. вет. мед. Јелена Апић, виши научни сарадник

Одељење 120

телефон: +381 (021) 4895-319

е-маил:jelana.a@niv.ns.ac.rs

Контрола семена приплодних животиња
CASA
Проточна цитометрија
др сци. вет. мед. Бојана Прунић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Бојана Прунић, научни сарадник

Одељење 230

телефон: +381 (021) 4895-366

е-маил:bojana@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Безбедност хране
Биофилм
др сци. вет. мед. Јелена Вранешевић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Јелена Вранешевић, научни сарадник

Одељење 210

телефон: +381 (021) 4895-373

е-маил:jelenababic@niv.ns.ac.rs

безбедност хране
хигијена процеса производње
технологија произ. хране
др сци. вет. мед. Далибор Тодоровић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Далибор Тодоровић, научни сарадник

Одељење 130

телефон: +381 (021) 4895-349

е-маил:dalibor@niv.ns.ac.rs

Бактериологија
Антимикробна резистенција
Ветеринарска микробиологија
др Бранкица Карталовић, научни сарадник

др Бранкица Карталовић, научни сарадник

Одељење 240

телефон: +381 (021) 4895-388

е-маил:brankica@niv.ns.ac.rs

HLPC
Гасна хроматографија
Аналитичка хемија
др сци. вет. мед. Марина Жекић Стошић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Марина Жекић Стошић, научни сарадник

Одељење 140

телефон: +381 (021) 4895-330

е-маил:marina@niv.ns.ac.rs

Физиологија животиња
Векторске болести
Зоонозе
Ветеринарска хомеопатија
др сци. вет. мед. Биљана Ђурђевић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Биљана Ђурђевић, научни сарадник

Одељење 110

телефон: +381 (021) 4895-386

е-маил:biljana@niv.ns.ac.rs

Патологија
Епизоотиологија
Утврђивање анималног протеина
др сци. вет. мед. Марко Пајић, научни сарадник

др сци. вет. мед. Марко Пајић, научни сарадник

Одељење 110

телефон: +381 (021) 4895-385

е-маил:markopajic@niv.ns.ac.rs

Болести живине
Заразне болеси птица
Технологија живинарске производње
др. сци.вет. мед. Милош Пелић, научни сарадник

др. сци.вет. мед. Милош Пелић, научни сарадник

Одељење 210

телефон: +381 (021) 4895-316

е-маил:milosp@niv.ns.ac.rs

Здравствена заштита риба
Безбедност хране
Микробиологија хране аним. порекла
Паразитолија риба
др. сци. вет. мед. Милена Самојловић, научни сарадник

др. сци. вет. мед. Милена Самојловић, научни сарадник

Одељење 150

телефон:+381 (021) 4895-386

е-маил:milena.s@niv.ns.ac.rs

Вирусологија
Имунологија
Дијагностика заразних болести
др. вет. Слободан Кнежевић, истраживач сарадник

др. вет. Слободан Кнежевић, истраживач сарадник

Одељење 110

телефон: +381 (021) 4895-311

е-маил:slobodan.knezevic@niv.ns.ac.rs

Болести живине
Технологија живинарске производње
Заразне болести птица
др. сци.вет. мед.Сузана Видаковић Кнежевић, истраживач сарадник

др. сци.вет. мед.Сузана Видаковић Кнежевић, истраживач сарадник

Одељење 210

телефон: +381 (021) 4895-372

е-маил:suzana@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Процесна хигијена
Технологија производње
Микробиологија
др Ненад Попов, истраживач сарадник

др Ненад Попов, истраживач сарадник

Одељење 220

телефон:+381 (021) 4895-361

е-маил:nenad.p@niv.ns.ac.rs

Безбедност хране
Заштита животне средине
др. вет. Доротеја Мaрчић, стручни сарадник

др. вет. Доротеја Мaрчић, стручни сарадник

Одељење 110

телефон:+381 (021) 4895-381

е-маил: dora@niv.ns.ac.rs

Epизоотиологија
Програми контроле заразних болести
Добробит животиња
спец. др. вет. Томислав Барна,виши стручни сарадник

спец. др. вет. Томислав Барна,виши стручни сарадник

Одељење 120

телефон: +381 (021) 4895-319

е-маил:toma@niv.ns.ac.rs

Репродукција и стерилитет
CASA
Прогестеронски тест из млека
спец. др. вет. Синиша Грубач, стручни сарадник

спец. др. вет. Синиша Грубач, стручни сарадник

Одељење 110

телефон: +381 (021) 4895-387

е-маил:grubac@niv.ns.ac.rs

ДДД
Биосигурност
Зоохигијена
Епизоотиологија
др. вет. Душан Лазић

др. вет. Душан Лазић

Служба 300

телефон: +381 (021) 4895-337

е-маил: dusan.l@niv.ns.ac.rs

Здравствена заштита риба
Паразитологија риба
др вет. мед. Владимир Гајдов, истраживач приправник

др вет. мед. Владимир Гајдов, истраживач приправник

Одељење 150

телефон: +381 (021) 4895-3325

е-маил:vladimir.g@niv.ns.ac.rs

вирусологија и инфективне болести
биоинформатика
др вет. мед. Стеван Родић, истраживач приправник

др вет. мед. Стеван Родић, истраживач приправник

Одељење 120

телефон: +381 (021) 4895-3317

е-маил:stevan.r@niv.ns.ac.rs

Репродукција
CASA

Позови дежурни број