Oдељење за епизоотиологију, клиничка испитивања и ДДД -Одељење 110

Одељење О110 обавља послове надзора, контроле и сузбијања заразних болести животиња и зооноза на подручју Јужнобачког и Сремског округа. Такође, ово Одељење координира послове са ветеринарским субјектима регистрованим на подручју ова два окуга на спровођењу  Програма мера здравствене заштите животиња. У саставу Одељења О110 налази се и Центар за контролу заразних болести животиња, који је опремљен најсавременијом опремом ове врсте.

Оно што Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ разликује од осталих  ветеринарских институција ове врсте, је  у што у оквиру овог Одељења раде клиничари специјализовани за здравствену заштиту сваке врсте животиња:

  1.  здравствена заштита живине : др. вет. Марко Пајић и др. вет .Слободан Кнежевић
    1. здравствена заштита свиња: др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић
    2. здравствена заштита преживара: др сци. вет. мед. Дејан Бугарски и др сци. вет. мед. Иван Пушић
    3. здравствена заштита пчела:др. сци. вет. мед. Владимир Полачек

Одељење 110 врши услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са захтевима HACCP-а.

Пословима ДДД услуге координира  спец. др. вет. Синиша Грубач.

Патоморфолошком и патохистолошком дијагностиком баве се др. сци. вет. мед. Владимир Полачек и др. вет. Биљана Ђурђевић.

За послове епизоотиологије задужени су др сци. вет. мед. Иван Пушић (за Јужнобачки округ) и др сци. вет. мед. Дејан Бугарски( Сремски округ).

За послове извештавања, координације са ветеринарским субјектима који учествују у спровођењу Програма мера здравствене заштите животиња, као и координације са Управом за ветерину, задужена је др. вет. Доротеја Марчић

Научни институт за ветеринарство врши дистрибуцију имунопрофилактичких и дијагностичких средстава (туберкулин)  на подручју Јужнобачког и Сремског округа РЕГИСТРОВАНИМ ВЕТЕРИНАРСКИМ СУБЈЕКТИМА (ветеринарске станице, ветеринарске службе и у случају вакцина за беснило ветеринарске амбуланте). 

Послове дистрибуције имунопрофилактичких и дијагностичких средстава на Институту обавља :

Горан Могин  -контакт:  021/ 4895 382

e-mail: vakcine@niv.ns.ac.rs

Сарадници на Одељењу

Мирослав Милошев,

Мирослав Милошев,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Горан Могин,

Горан Могин,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Зоран Живков,

Зоран Живков,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Радован Шкрбић,

Радован Шкрбић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Иван Гагић,

Иван Гагић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Јовица Зечевић

Јовица Зечевић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

Позови дежурни број