9
10
11
13
14
1

Влада

2

Јасна

3

Дејан

4

Иван

5

Марко

6

Биљана

7

Доротеја

8

Синиша

9

Маја

10

Зоран

11

Мирослав

12

Слободан

13

Горан

14

Радован

Oдељење за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД -Одељење 110

Одељење О110 обавља послове надзора, контроле и сузбијања заразних болести животиња и зооноза на подручју Јужнобачког и Сремског округа. Такође, ово Одељење координира послове са ветеринарским субјектима регистрованим на подручју ова два окуга на спровођењу  Програма мера здравствене заштите животиња. У саставу Одељења О110 налази се и Центар за контролу заразних болести животиња, који је опремљен најсавременијом опремом ове врсте.

Оно што Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ разликује од осталих  ветеринарских институција ове врсте, је  у што у оквиру овог Одељења раде клиничари специјализовани за здравствену заштиту сваке врсте животиња:

  1.  здравствена заштита живине : др. вет. Марко Пајић и др. вет .Слободан Кнежевић
  1. здравствена заштита свиња: др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић
  2. здравствена заштита преживара: др сци. вет. мед. Дејан Бугарскии др сци. вет. мед. Иван Пушић
  3. здравствена заштита пчела:др. сци. вет. мед. Владимир Полачек
  4. здравствена заштита риба: др вет Милош Пелић

Одељење 110 врши услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са захтевима HACCP-а.

Пословима ДДД услуге координира  спец. др. вет. Синиша Грубач.

Патоморфолошком и патохистолошком дијагностиком баве се др. сци. вет. мед. Владимир Полачек и др. вет. Биљана Ђурђевић.

За послове епизоотиологије задужени су др сци. вет. мед. Иван Пушић (за Јужнобачки округ) и др сци. вет. мед. Дејан Бугарски( Сремски округ).

За послове извештавања, координације са ветеринарским субјектима који учествују у спровођењу Програма мера здравствене заштите животиња, као и координације са Управом за ветерину, задужена је др. вет. Доротеја Марчић

Научни институт за ветеринарство врши дистрибуцију имунопрофилактичких и дијагностичких средстава (туберкулин)  на подручју Јужнобачког и Сремског округа РЕГИСТРОВАНИМ ВЕТЕРИНАРСКИМ СУБЈЕКТИМА (ветеринарске станице, ветеринарске службе и у случају вакцина за беснило ветеринарске амбуланте). 

Послове дистрибуције имунопрофилактичких и дијагностичких средстава на Институту обавља :

Маја Томић -контакт:  021/ 4895 382, 064/818 54 76;

e-mail: maja.tomic@niv.ns.ac.rs

Сарадници на Одељењу

Мирослав Милошев,

Мирослав Милошев,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 116 69 40

Горан Могин,

Горан Могин,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 063/ 197 20 10

Зоран Живков,

Зоран Живков,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 818 54 16

Славољуб Гојковић,

Славољуб Гојковић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 209 38 42

Радован Шкрбић,

Радован Шкрбић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 818 54 93

Маја Томић,

Маја Томић,

Дистрибуција вакцина

телефон: 021/4895 382

моб: 064/ 818 54 76

е-маил: maja.tomic@niv.ns.ac.rs