Веома динамичне промене епизоотиолошке и епидемиолошке ситуације у Републици Србији и земљама у окружењу током последњих десетак година, захтевале су брзо усвајање различитих поступака лабораторијске дијагностике више вирусних агенаса, не само у материјалима пореклом од домаћих животиња, већ и у материјалима пореклом од разних врста дивљих птица и животиња, инсеката и материјала из животне средине. Одељење за вирусологију је одговорило овим захтевима и данас представља једну од најкомпетентнијих вирусолошких лабораторија у Републици Србији, па и у региону. Просечно се годишње на Одељењу обради око 45.000 узорака и изврши око 65.000 анализа.

На одељењу се изводи око 130 врста анализа, за утврђивање специфичних антитела против вируса и утврђивање вирусних агенаса у различитим материјалима-узорцима. Према захтевима стандарда SRPS/ISO/IEC 17025:2006, акредитоване су 33 методе вирусолошке дијагностике, а преостале врсте испитивања изводе се према упутствима које су прописали IOE, национални и међународни стандарди.

Вирусолошка испитивања се изводе употребом културе ћелија (континуиране, примарние/секундарне), ембрионираниx jaja, ELISA техником, имунофлуоресценцијом и имуноперкосидазом, а последњих неколико година све чешће се користе методе молекуларне дијагностике, класичном и real time PCR техником. На Одељењу се озводи испитивање узорака које достављају ветеринари из ветеринарских станица и амбуланти, службених узорака које доставља ветеринарска инспекција, узорака који се достављају у оквиру програма мониторинга и надзора вирусних обољења, прописаних од стране државе. У циљу контроле и  сузбијања вирусних обољења, значајан број узорака се испитује и према захтевима власника и држаоца животиња. Испитивања квалитета вирусних вакцина за употребу у ветеринарској медицини, такође су предмет рада Одељења за вирусологију.

Одељење за вирусологију је национална референтна лабораторија у Републици Србији за дијагностику Аујескијеве болести (Morbus Aujeszky – MA), говеђе вирусне дијареје (BVD), Инфективног ринотрахеитиса и пустулозног вулвовагинитиса говеда (IBR/IPV) и вирусног артеритиса коња (EVA).

Поред дијагностичких послова, на Одељењу се континуирано изводе истраживања у циљу унапређења лабораторијских метода дијагностике и истраживања присуства, раширености, надзора и контроле вирусних болести животиња и зооноза (болести које се са животиња могу пренети на људе) и истраживања антивирусне активности различитих препарата. Истраживања се проводе и у реализацији већег броја националних, билатералних и међународних пројеката.

На Одељењу ради 4 истраживача, 3 у звању доктора наука. Два научна саветника – др. сци. вет. мед Сава Лазић, др. сци. вет. мед. Тамаш Петровић, један научни сарадник –  др Госпава Лазић) и један истраживач, студент докторских студија – др вет Милена Самојловић.

Сарадници на Одељењу:

Божица Ћулибрк,

Божица Ћулибрк,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 323

Тања Дакић,

Тања Дакић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 325

Позови дежурни број