СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ МАТЕРИЈАЛА И УЗОРКОВАЊЕ

Телефон: +381 (021) 4895-337, +381 (021) 4895-335,+381 (021) 4895-334,+381 (021) 4895-333

Факс: 021/4895 344.

E-mail: prijemno@niv.ns.ac.rs

Радно време: сваког радног дана од 7 h до 15h.

У периоду од 15h до 19h, за пријем узорака за испитивање, контактирајте дежурно особље Института позивом на број: +381 (064) 8185-438

После 19h, у изузетним и неодложним ситуацијама, пријем материјала за испитивање обавиће портирска служба Института.

Погледајте детаљније о служби за пријем материјала и узорковање

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕПИЗООТИОЛОГИЈУ, КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА И ДДД

Погледајте детаљније о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ БАКТЕРИОЛОГИЈУ, МИКОЛОГИЈУ И ПАРАЗИТОЛОГИЈУ

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМУНОЛОШКО-СЕРОЛОШКА И БИОХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКА И СЕНЗОРСКА ИСПИТИВАЊА НАМИРНИЦА

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКА И РАДИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЛЕКОВА И ТОКСИКОЛОГИЈУ

Сазнај више о одељењу

Позови дежурни број