1

Аца

2

Јелена

3

Тома

 У циљу унапређења сточарске производње, Oдељење за репродукцију базира се на примени најновијих научних достигнућа у области репродукције и њиховој примени у пракси, са циљем повећања репродуктивне ефикасности приплодних грла и остварења већег профита у сточарској производњи. Репродукција је базична грана на којој почива целокупна производња у сточарству. Без добре репродукције нема опстанка фарме нити рентабилне производње.

Програм трансфера знања, технологија и примене резултата научноистраживачког рада у пракси

Сарадници на Одељењу имају вишегодишње искуство у контроли репродукције и сузбијању стерилитета на фармама крава, свиња, коза и оваца и увођењу нових технологија у лабораторијским и теренским условима. Такође, спроводимо едукацију ветеринара преко Ветеринарске коморе Србије, научних скупова у земљи и иностранству (предавања по позиву), као и у едукацији фармера.

Сва горе наведена решења првенствено имају практичну примену у привреди која се реализује кроз уговорне и неуговорне сарадње. У том правцу тежимо да развијемо већину наших будућих активности.

 

 1. Досадашња истраживања, практична примена и услуге (тренутно стање)
 • Контрола квалитета семена и сперме економских животиња (корисници: репро центри, увозници семена-карантин, фарме крава, ветеринари велике и мале праксе): Уведена је техника проточне цитометрије и компјутерске анализе семена (CASA- Computer Аssisted Sperm Analysis-Aнализа семена помоћу компјутера) у рутинску употребу у циљу одређивање квалитета семена домаћих животиња пристиглих у карантин као и за семена у интерном промету, путем сарадње са центрима за производњу и дистрибуцију семена. Извршена је акредитацијa CASA методе. Успостављен је модел сарадње са тенденцијом побољшања плодности путем вишеструке eвалуације и класификације семена на основу квалитета, уз препоруке за контролу (теренске и лабораторијске). Резултати, поготово на фарми свиња, указују на значај комплексне анализе семена са директним економским ефектом преко опрасивости и броја прасади.
 • Лиценцирање бикова-бикови у репро-центрима као и бикови који се користе у природном припусту подлежу, према програму мера здравствене заштите животиња, два пута годишње испитивањима на узрочника бруцелозе, леукозе, лептоспирозе, ИБР/ИПВ, БВД, као и на присуство узрочника трихомонијазе (испирак препуцијума) и кампилобактериозе (брис препуцијума). Одељење својим катетерима и медијумима за испирање, у сарадњи са надлежном ветеринарском службом која узима узорке крви, омогућава анализу погодности бикова за лиценцирање.
 • Контрола плодности кућних љубимаца (паса): Плодност паса је, слично као и код људи, све више угрожена начином живота, исхраном, загађењем природне средине и продуженим животним добом кућних љубимаца. Професионални одгајивачи паса и аматери не ретко су у прилици да куповином пса непроверене оплодне способности након извесног времена увиде да је љубимац или потпуно неплодан или да производи мањи број потомака након неколико узастопних парења. Стога, препоручујемо да се спроведе рутински преглед сперме пса пре куповине-продаје, пре сезоне припуста или у случају било какве сумње. Код мужјака са било каквим репродуктивним сметњама, поред претходно наведених анализа, у испитивање квалитета семена, могу бити укључене и додатне анализе, по препоруци стручњака Института (бактериолошка претрага уз антибиограм ради спровођења терапије).
 • Развијен је комплет за витално бојење сперме нераста, паса, бикова у једном потезу еозин-нигрозином методом по Mortimeru, у сарадњи са фирмом PanonSperm (Бачки Петровац) ради испитивање виталности сперматозоида техником бојења у једном кораку, да се утврди проценат живих сперматозоида. Метода се заснива на принципу да мртве ћелије (са оштеcћеним плазматским мембранама) примају еозин и обоје се у црвено. Нигрозин ствара позадину, да се олакша визуализација необојених (белих), живих сперматозоида.
 • На одељењу уведен је тест одређивања концентрације прогестерона индиректном ЕИА методом из необраног млека погодан за фарме млечних крава. Тест је настао у сарадњи са сарадницима из Јапана и већина компоненти се сада производи код нас. Тест служи у откривању хипофункција јајника и других хормоналних поремећаја код крава (чести узрочници слабе плодности).
 • Преведен је и адаптиран први софтверски програм за вођење евидеције о производним, здравственим и репродуктивним одликама крава, настао у сарадњи са америчком фирмом Profit Source (Dairy Quest). Користи се на 15 фарми млечних крава, у циљу мониторинга и побољшања пословања, са могућноти on-line размене података између фарми и базе у Институту, чиме је омогућен увид у актуелно стање сваког грла чији је узорак допремљен на анализу. Потенцијал програма у Р. Србији је само делом искориштен, али пружа могућност дигитализације свих података значајних за унапређење говедарства, по моделу који се користи у земљама са напредним млечним говедарством (САД, Холандија, Француска, Израел) ради повезивања са релевантим институцијама (Ветеринарским и сточарским установама, млекарама, В.О. центрима, нутриционистима) и интегрисаног утицаја на унапређењу лошег стања у овој грани.
 • Патентиран је дигитални колпоскоп за одређивање оптималног момента осемењавања крава као и катетера за узимања узорака (биопсије и ексфолијације) ради дијагностике клиничког-субклиничког ендометритиса крава. Ова два инструмента пружају поуздану основу за фину дијагностику скривених упалних процеса код крава. За више информације клините на линк:
 • Вођење програма репродуције крава и искорењивање стерилитета: Заокружен је научни и практични приступ у утврђивању утицаја различитих фактора на постизање гравидитета и успех осемењавања, у зависности од промене телесне кондиције, ултразвучној дијагностици поремећаја реподуктивног тракта и ране дијагностике гравидитета, бактериолошког налаза у материци, цитолошког бриса материце и цервикса, прогестеронског и метаболичког профила, локалног и системског имунског одговора неутрофилних гранулоцита пре и након тељења код крава као показатеља будућег репродуктивног статуса. Уз стриктну евиденцију преко софтверских програма, проблеми неплодности крава се великим делом могу контролисати и сузбити.
 • Уведен је тест утврђивања респираторног праска и фагоцитне способности неутрофилних гранулоцита из крви и из материце као показатеља опште отпорности организма. Као резултат рада произашао је нови вид терапије субклиничких ендометритиса крава комбинацијом аутологне плазме и гликогена острига, имуностимулатора и дезифицијенаса са имуно-стимулативним особинама. Овом методом отворена су врата за практичну примену и испитивање сличних модела терапије неплодности домаћих животиња-без употребе антибиотских средстава.
 • Код малих преживара (козе и овце) успостављен је модел интензивног рада са високим степеном обрта стада, заснован на контроли плодности женки и мужјака, хормоналној контроли плодности и доброј контроли здравственог стања (менаџмент фарме).
 1. План истраживања у наредном периоду и њихов значај

Одељење за репродукцију тежи да се посвети техникама које суштински недостају на нивоу Р. Србије. То је, пре свега:

 • развој биотехнолошких техника у производњи ембриона, како in vivo тако и in vitro. Значај ове биотехнолошке мере код нас је препознат давних 70-тих година али је економском кризом и низом других околности изостала као једна од најефикаснијих мера у постизању жељеног генетског напретка или увођења/омасовљења нове расе битне за стратешки развој земље. Тиме би, увозна зависност за квалитетним приплодним материјалом била умањена, а произвођачи би (а тиме и држава) вишеструко уштедела. Искуства вишегодишњих увоза знала су бити погубна за велики број младих, новооснованих фарми услед ерупције болести након мешања са аутохтоним грлима, недовољне адаптације грла и технолошке (не)припремљености фарме(ра) или услед финансијског терета увоза. Увођењем ембриотехнологије ови недостаци били би елиминисани.
 • Интегрисати фарме са 20 и више активних крава у јединствену базу, повезану софтвером Dairy Quest, са свим репродуктивним, производним и здравственим показатељима. On-line ажурирана база података може да предвиђа и да указује на актуелне проблеме сваке фарме понаособ, што ће дати могућност ветеринарима, специјалистима, да препознају актуелна и специфична ограничења фарме, да интервенишу и прате ефекте свог рада, по свим жељеним параметрима. Научна достигнућа и њихова примена се могу униформисано пратити са већег броја локација, што ће дати аналитичку снагу.
 • Даље усвајање техника анализе квалитета и оплодне способности семена бикова и нерастова проточном цитометријом (маркери плодности) и стварање система повратних информација о плодности произведених шаржи семена. У том правцу, у организацији Националне референтне лабораторије за контролу семена (ALLICE) из Француске формирана је Раднa групa ради усаглашавања протокола испитивања семена бикова и израде ЕУ правилника о квалитету семена за вештачко осемењавање домаћих животиња. Услов придруживања овој групи јесте поседовање савремене опреме која може да испуни стандарде прецизног и поузданог мерења параметара квалитета семена, као и искуство у њеном руковању. Лабораторија за контролу семена из Научног института за ветеринарство „Нови Сад“, прикључена је наведеној радној групи коју коначно чине истраживачи и в.о. центи из Француске, Холандије, Немачке, Италије, Белгије и Енглеске.
 • Развој нових приступа у контроли плодности (повећање плодности крмача адитивима за семе).
 • Даљи развој терапија ендометритиса (без употребе антибиотика и хормона), што може дати посебан допринос у производњи здраве, органске хране. Ту се убраја и израђена тенологија припреме, конзервације и употребе нузпроизвода богатих каротином (технологија силирања бундеве и шаргарепе), као природних коректора неплодности и природног извора витамина.

 

Капитална опрема на одељењу:

 1. Компјутеркса анализа семена – CASA (Computer Assisted Sperm Analysis, ISAS, Proiser, Шпанија), набављена 6. 8. 2009. године, вредност 2.832.000 динара; финансиран од стране Фонда за капитална улагања АП Војводине.
 2. Проточни цитометар (Guava Milipore-IMV, USA), набављен 6. 8. 2009. године, вредност 7.174.400 динара; финансиран од стране Фонда за капитална улагања АП Војводин.е
 3. Епендорф центрифуга са хлађењем (Eppendorf Centrifuge 587R), вредност 586.694 динара; финансиран од стране MПШВ, (СТАР пројекат).

Задовољство нам је да Вас обавестимо да је Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ од 2010. године додатно опремљен софистицираном опремом за анализу семена домаћих животиња која омогућава да се на објективан и најсавременији начин испита оплодна способност ваших пацијената (љубимаца) које припадају фамилији паса.

Плодност паса је, слично као и код људи, све више угрожена начином живота, исхраном, загађењем природне средине и продуженим животним добом кућних љубимаца. Професионални одгајивачи паса и аматери не ретко су у прилици да куповином пса непроверене оплодне способности након извесног времена увиде да је љубимац или потпуно неплодан или да произведе мањи број потомака након неколико узастопних парења. Стога, препоручујемо да се спроведе рутински преглед сперме пса пре куповине-продаје, пре сезоне припуста или у случају било какве сумње.

Сперму представља вишемилионска популација сперматозоида, али оплодња настаје као резултат интеракције само две ћелије (по једног сперматозоида и  јајне ћелије). Мушки гамети доприносе успеху оплодње са 50%. Испитивање квалитета семена само једном методом (једним параметром) није довољно. Неопходно је комбиновати више метода (параметара) ради поузданог закључивања.

У оквиру комплетне анализе семена спроводимо анализе помоћу:

 

а) CASA система (Компјутерска анализа семена (Isas-Proiser, Шпанија) где се

анализира: број сперматозоида (у милилитру и у ејакулату)), укупна покретљивост и прогресивна покретљивост сперматозоида, разврставање сперматозоида према брзини кретања (статични, спори, средњи и брзи), као и параметри брзине.

б) Проточне цитометрије (Guava Mili-pore-IMV, САД-Француска) где се може анализирати: однос живих и мртвих сперматозоида, тест интегритета мембрана акрозома и сперматозоида, статус митохондија, оштећење хромозома, тест капацитације, оксидације липидне мембране, итд.

 

Изглед покретљивости семена анализиран на CASA систему. Линије приказују путање кретања сперматозоида, а боје брзину (црвени-брзи; зелени-средње брзи; плави-спори; жути-статични сперматозоиди).

      

ц) Цитолошко-морфолошки преглед спроводи се суправиталним бојењем сперме са еозин-нигрозином и директним микроскопирањем фазно-контрастним микроскопом на увеличању од 1000×, ради одређивања процентуалне заступљености нормалних и патолошких форми сперматозоида.

Стандардни преглед ејакулата подразумева тест покретљивости сперматозоида (CASA), испитивање целовитости мембрана сперматозоида и акрозома, оштећењем хромозома (проточна цитометрија), као и цито-морфолошким преглед. Узорковање, оцена семена, дијагноза и прогноза су брзи. У случају грубих аномалија, додатно се спроводи бактериолошка контрола семена, са антибиограмом. Сертификате о квалитету семена (плодности пса) издајемо на српском и енглеском језику.

 

Наше препоруке:

 • Да се узимање узорка ејакулата изврши у Научном институту за ветеринарство „Нови Сад“, по могућству уз присуство женке која је у терању. Време за пријем узорака је радним даном од 8 до 14 часова.
 • Уколико се узорак ејакулата доноси у Лабораторију за репродукцију Института, од момента узимања ејакулата до момента анализе узорка не би требало да прође више од 60 минута. Семе треба транспортовати на телесној температури.
 • Код мужјака који немају репродуктивних сметњи, а жели се испитати квалитет сперме пре природног парења или вештачког осемењавања потребно је да се уради макар тест покретљивости сперматозоида (CASA). Наш предлог је да се уради „Комплет анализа“ која даје комплетнији увид у оплодну способност мужјака, а то је CASA тест, испитивање целовитости мембрана сперматозоида и акрозома, оштећење хромозома (проточна цитометрија), као и цито-морфолошки преглед бојеног размаза сперме.
 • Код мужјака са било каквим репродуктивним сметњама, поред претходно наведених анализа, у испитивање квалитета семена, могу бити укључене и додатне анализе, по препоруци стручњака Института (бактериолошка претрага уз антибиограм ради спровођења терапије).

 

Цена анализа

Врста

Испитивања

Метода

испитивања

Испитивање

у данима

Цена

испитивања*

Компјутерска анализа семенаКомпјутерско микроскопска анализа сперме-CASA11.860,00 дин.
Оцена статуса акрозома и мембране сперматозоида

 

Тест статуса акрозома и мембране сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)11.140,00 дин.
Оцена структуре хроматина сперматозоида

 

Тест структуре хроматина сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)11.200,00 дин.
Оцена интегритета митохондрија сперматозоидаТест интегритета митохондрија сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)11.800,00 дин.
Оцена интегритета мембране сперматозоидаТест интегритета мембране сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)1660,00 дин.
Оцена оксидације мембране сперматозоидаТест оксидације мембране сперматозоида – ПЦ (проточна цитометрија)11.140,00 дин.
Цитолошко-морфолошки преглед спермеЦитолошко-морфолошки препарат сперме бојење по Блоом-у и Јовичин-у12.736,00 дин.

Цене комплетне анализе

Врста

Испитивања

Метода

испитивања

Испитивање

у данима

Цена

Испитивања*

Компјутерска анализа семенаКомпјутерско микроскопска анализа сперме-CASA1 

 

4.000,00 дин.

Оцена статуса акрозома и мембране сперматозоида

 

Тест статуса акрозома и мембране сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)1
Оцена структуре хроматина сперматозоида

 

Тест структуре хроматина сперматозоида-ПЦ (проточна цитометрија)1
Цитолошко-морфолошки преглед спермеЦитолошко-морфолошки препарат сперме бојење по Блоом-у и Јовичин-у1

Напомена. Све цене испитивања су изражене без ПДВ-а

*Цене услуга (Цене појединачних анализа су у складу са „Јединстевним ценовником услуга научних и специјалистичких ветеринарских института Републике Србије“)*

Позови дежурни број