1

Игор

2

Маја

3

Далибор

4

Марија

Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију- Oдељење 130

На Одељењу клиничке бактериологије, микологије и паразитологије запослена су три истраживача у научном звању. Истраживачи учествују у научно истрживачком раду и обављају стручно специјалистичке послове из области здравствене заштите домаћих животиња.

Акредитовано је 6 метода испитивања:

 1. Испитивање осетљивости ENTEROBACTERIACEAE на антибиотике, методом диск дифузије;
 2. Утврђивање узрочника салмонелозе (Salmonella spр).
 3. Утврђивање узрочника варозе пчела (Varroa destructor).
 4. Одређивање укупног броја аеробних микроорганизама у семену животиња.
 5. Бактериолошко испитивање фармацеутских производа – провера стерилности.
 6. Микробиолошка ћистоћа лекова за које се не захтева да буду у складу са тестом на стерилост.

Лабораторијска испитивања обухватају изолацију и идентификацију бактерија, гљивица и плесни, дијагностику екто и ендопаразитоза код животиња. Испитивања се изводе на биолошким материјалима од живих или угинулих домаћих животиња, кућних љубимаца, лабораторијских животиња, пчела и риба. Материјал за испитивања су и назувци, простирка, пелене, брисеви површина (радне површине, брисеви објеката за узгој животиња и транспортних средстава), вода (из вододвода и вода за напајање животиња), пчелиње саће и друго.

На Одељењу се изводе следеће молекуларне методе спитивања:

1Изолација DNK  (Stoll kit)Brachyspira hyodysenteriaeBrachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis
2Мултиплекс PCRBrachyspira hyodysenteriaeBrachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis
3Изолација DNK (Stool Kit)E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, E. tenella
4Детекција методом PCRE. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, E. tenella
5Изолација DNK (пчеле)Nosema apis  i Nosema ceranae
6Детекција методом PCR (пчеле)Nosema apis  i Nosema ceranae
7РезистотипизaцијаАмпицилин, Амоксицилин/ клавулонска киселина, Хлорамфеникол, Ципрофлоксацин, Гентамицин, Налидиксинска киселина, Стрептомицин, Сулфонамиди, Тетрациклин, Триметоприм/сулфаметоксазол, Триметоприм, Цефоподиксим, Цефотаксим, Цефтазидим
8Утврђивање минималне инхибиторне концентрације (MIC) микродилуционом  или агардилуционом методомАмпицилин, Амоксицилин/ клавулонска киселина, Хлорамфеникол, Ципрофлоксацин, Гентамицин, Налидиксинска киселина, Стрептомицин, Сулфонамиди, Тетрациклин, Триметоприм/сулфаметоксазол, Триметоприм, Цефотаксим, Цефтазидим
9Фентипско утврђивање ESBL продукујућих бактерија ( CLSI 2015, документ број М100-С25)Цефокиситин, Цефепиме, Меропенем
10Утврђивање синергистичке реакције антибиотика са и без клавулонске киселине (потврда ESBL перодукујућих бактерија)Цефотаксим, Цефтазидим са и без клавулонске киселине
11Утврђивање филогенетске припадности изолата Е. coli  PCR методомEscherichia  coli
12Изолација DNK за RAPD методуQiagen kit za tkivo
13Утврђивање генетичког диверзитета

S. Enteritidis PCR методом

Random amplified polymorphic DNA-RAPD metoda
14Изолација DNKA бактеријаМетода кувања
15Детекција гена који кодирају резистенцију на хлорамфеникол методом PCRCat1, cat2, cat3, cmlA, floR
16Детекција гена који кодирају резистенцију на триметоприм методом PCRdrfA1, dfrA5/dfrA14, dfrA7/dfrA17, dfrA12, dfrB1/B2,
17Детекција гена који кодирају резистенцију на стрептомицин методом PCRstrA, strB , aadA1, aadA2
18Детекција гена који кодирају резистенцију на сулфонамиде методом PCRsul1, sul2, sul3
19Детекција гена који кодирају резистенцију на терациклине методом PCRtetA, tetB, tetC, tetD, tetE, tetG, tetH, tetM, tetO
20Детекција гена који кодирају резистенцију на гентамицин методом PCRaac(3)-I, aac(3)-II, aac(3)-III, aac(3)-IV, ant(2)-I, armA
21Детекција гена који кодирају резистенцију на проширени спектар бета-лактама методом PCR blaTEM, blaCTX-M, blaSHV, blaOXA-1, blaOXA-2, blaAmpC, blaCMY
22Детекција гена који кодирају резистенцију на хинолоне која се преноси преко плазмида (PMQR)qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS, aac61-lb-cr, qepA, oqxA, oqxB
23PCR за умножавање QRDR код салмонелла (пре секвенцирања)gyrA, gyrB, parC, parE
24PCR за умножавање QRDR код Е.coli (пре секвенцирања)gyrA, gyrB, parC, parE
25PCR метода за утврђивање мобилних генетичких елемената интегрона  и ензима интеграза, детекција гена пре секвенцирањаInt1, int2, 5’3’, Hep74/Hep51
26Пречишћавање PCR продуката за секвенцирање Комерцијални кит
27Утврђивање улоге ефлукс пумпе у резистенцији на антибиотикеMIC са циљним антибиотиком и MIC са циљним антибиотиком и ефлукс инхибитором (Phe-Arg-β-Naphtylamide (PAβN)
28Утврђивање појаве коњугабилних плазмида код изолата бактеријаКоњугација са реципијентом E. coli H225 (резистентан на рифапицин)
29Изолација плазмидаМетода по Birnboim/Doly, Алкална лиза
30Поређење нуклотидних и протеинских секвенциBioEdit и Blast програми

Референце: 

 1. Velhner M., Kozoderović G., Grego E., Galić N., Stojanov I., Jelesić Z., Kehrenberg C.: Clonal Spread of Salmonella enterica Serovar Infantis in Serbia: Acquisition of Mutations in the Topoisomerase Genes gyrA and parC Leads to Increased Resistance to Fluoroquinolones. Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, 60, 8, 1-7, 2013 doi:10-1111/zph 12081, M21 8,0
 2. Kozoderović G., Velhner M., Jelesić Z., Golić N., Lozo J., Kehrenberg C.: Prevalence of quinolone resistance and mutations in the topoisomerase genes in Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from Serbia. International Journal of Antimicrobial Agents, ISSN 0924-8579, 40, str.455-457, 2012, M21 8,0
 3. Todorović D., Velhner M., Grego E., Vidanović D., Milanov D., Krnjaić D., Kehrenberg C.: Molecular characterization of multidrug-resistant Escherichia coli isolates from bovine clinical mastitis and oigs in the Vojovodina province Serbia. Microbial Drug Resistance, doi: 10.1089/mdr.2017.0016
 4. Velhner M: Mechanisms of resistance to quinolones and epidemiological significance of Salmonella Acta Veterinaria, 66:147-159, 2016.
 5. Kureljušić JM, Dmitirić MP, Vidanović DS, Teodorović VB, Kureljušić BI, Velhner MJ, Karabasil NR: Prevalence of Salmonella enteric in slaughter pigs in Serbia: Serotyping, PFGE-genotyping and antimicrobial resistance. The journal of Infection in Developing Countries, 11:640-645, 2017.
 6. Milanov D., Ljubojević D., Čabarkapa I., Karabasil N, Velhner M: Biofilm as risk factor for Salmonella contamination in various stages of poultry production. European Poultry Science, DOI: 10.1399/eps.2017.190
 7. Milanov D., Ljubojević D., Čabarkapa I., Karabasil N, Velhner M: Biofilm as risk factor for Salmonella contamination in various stages of poultry production. European Poultry Science, DOI: 10.1399/eps.2017.190
 8. Kozoderović G., Velhner M., Jelesić Z., Stojanov I., Petrović T., Stojanović D., Golić N.: Molecular typing and antimicrobial resistance of Salmonella Enteritidis isolated from poultry, food, and humans in Serbia. Folia Microbiologica, ISSN 0015-5632, 56, 3, Str.66-71, 2011, M23 3,0
 9. Velhner M., Stojanović D.: Mutational Polymorphism in the Bacterial Topoisomerase Genes Driven by Treatment with Quinolones. Point Mutation, Edited by Colin Logie, Rijeka, Intech, 2012, Str.185-210, ISBN 979-953-307-447-3, M14 4,0
 10. Velhner M., Potkonjak D., Stojanović D., Mitevski D., Stojanov I., Petrović J.: Rezistencija salmonela na antibakterijske lekove i mere kontrole u živinarskoj proizvodnji. Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, 67, 1-2, str.87-96, 2013, M51 2,0
 11. Velhner M., Kozederović G., Kovačević M., Suvajdžić L., Košarčić S., Petrović J., Stojanović D.: Resistance to beta lactam antibiotics in gram-negative microorganisms, a brief review. Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, 62, 3-4, str., 2013, M51 2,0
 12. Kozoderović G., Jelesić Z., Velhner M.: Resistance to quinolones among Salmonella enteretidis isolates in Vojvodina. Microbiologia Balkanica 2009, Book of abstracts and Programme, 6th Balkan Congress of Microbiology, Ohrid, 28-31.Oktober, Makedonija, Skopje, Macedonian Medical Association, 2009, Str.120, M34 0,5
 13. Velhner M., Suvajdžić Lj., Petrović J., Šeperanda M.: Antimicrobial resistance of Escherichia coli in wild animals. Arhiv veterinarske medicine, 5: 35-44, 2012, M52 1,5
 14. Velhner M., Potkonjak D., Stojanović I., Stojanović D., Petrović J., Kozoderović G.: Salmonella control in poultry production and resistance monitoring in Serbia. Arhiv veterinarske medicine, 4: 11-22, 2011, M52 1,5.

Сарадник на Одељењу

Марија Дукић

Марија Дукић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 347

Позови дежурни број