Служба за безбедно поступање са медицинским и анималним отпадом-Служба 600

Научни институт за ветеринарство Нови Сад (НИВ-НС) у оквиру Службе за безбедно поступање са медицинским и анималним отпадом (Служба 600) руководи отпадним производима, заштитом животне околине, као и процеом утицаја на животну средину. НИВ-НС поседује израђен План управљања отпадом, као и План заштите при руковању оштрим предметима.

Врсте отпада које су идентификоване у НИВ-НС су следеће:

– Микробиолошки отпад

– Медицински отпад – оштри предмети, метал, пластика

– Анимални отпад – Споредни производи животињског порекла

– Фармацеутски отпад

– Хемијски отпад

– Електронски отпад

– Амбалажни отпад

– Комунални отпад

У Лабораторијама се врши идентификација отпада, а потом и нешкодљиво уклањање истог. У НИВ-НС су обезбеђене засебне просторије за микробиолошки и медицински отпад, хемијски, фармацеутски, амбалажни и електронски отпад у којима се лагерује отпад до одношења истог од стране одговарајућег оператера са којима НИВ НС поседује уговорну сарадњу, а одношење отпада се врши по потребама НИВ-НС.

Позови дежурни број