1

Сара

2

Жика

3

Марина

4

Емилија

Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања- Oдељење 140

На Одељењу се дијагностикују следеће болести:

БолестПорекло узоркаБолестПорекло узорка
БруцелозаЖивотињеКју грозницаЖивотиње
ЛептоспирозаЖивотиње и људиЕпидидимитис овноваЖивотиње
ПаратуберкулозаЖивотињеИнфективна анемија коњаЖивотиње
ТоксоплазмозаЖивотињеСакагија коњаЖивотиње
листериозаЖивотињеАтрофични рнитис авињаЖивотиње
Лајм борелиозаЖивотиње и векториХламидиозаЖивотиње
ДирофилариозаЖивотиње и векториНеоспоридиозаЖивотиње
ЛајшманиозаЖивотињеЕрлихиозаЖивотиње
АналплазмозаЖивотињеБабезиозаЖивотиње
Микоплазмоза говедаЖивотињеПлеуропнеумонија свињаЖивотиње
Туберкулоза говедаЖивотињеТрихинелоза свињаЖивотиње
Меди Висна и вирусни артеритис козаЖивотиње

Послови који се обављају на одељењу су следећи:

 1. Испитивања узорака крвних серума пореклом од животиња и људи на присуство антитела против различитих патогених агенаса;
 2. Биохемијска и хематолошка испитивања крви животиња,
 3. Утврђивање присуства и идентификација бактерија и паразита у узорцима од животиња и људи, молекуларним методама;
 4. Праћење, дијагностика и надзор над зоонозним обољењима изазваним бактеријама,
 5. Праћење, дијагностика и надзор бактеријских и паразитских вектор преносивих обољења,
 6. Анализа вектора на присуство зоонозних и вектор преносивих патогена (бактерија и паразита),
 7. Анализа и праћење патогених агенаса у животној средини и контаминације узрочницима заразних болести животиња.

У оквиру обавеза националне референтне лабораторије, Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања врши:

 • организовање међулабораторијских упоредних испитивања,
 • анализу резултата међулабораторијских упоредних испитивања,
 • потврдна испитивања према захтевима Програма мера,
 • одржава културе Лептоспира.

Запослени на одељењу учествују у научно истраживачком раду на следећим пројектима:

Национални пројекти:

 1. Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтерантивних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња. ТР 31071. Руководилац пројекта др Дубравка Миланов,
 2. Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животине средине. ТР 31084. Руководилац пројекта др Тамаш Петровић.

Међународни пројекти:

 1. COST акција под називом EURNEGVEC – European network for neglected vectors and vector-borne infections” FA1207,
 2. COST акција под називом „NEOH“ TD1404 – Network for Evaluation of One Health (NEOH),
 3. Билатерални пројекат Србија Словенија 2018-2019 – Одређивање узрочника лајм борелиозе и лептоспирозе и развој метода за идентификацију и потврду инфекције у Србији и Словенији из перспективе Једног здравља.

Сарадници на Одељењу:

Емилија Анојчић,

Емилија Анојчић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 338

Ђурђинка Плавшић,

Ђурђинка Плавшић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 338

Позови дежурни број