ПРОЈЕKTИ

Научно истраживачка институција са дугогодишњим искуством у руковођењу, реализацији и сарадњи на великом броју  међународних, националних и покрајинских пројеката из области биотехнологије, ветеринарске медицине и заштите животне средине. Од 1969. до 2018. године,  истраживачи Научног института за ветеринарство “Нови Сад” успешно су реализовали 61 МЕЂУНАРОДНИ пројекат и 73 НАЦИОНАЛНА ПРОЈЕКТА.

61

међународни пројекат

73

национална пројекта

37

истраживача

70 година

тимског рада

ПОГЛЕДАЈТЕ НАШЕ АКУЕЛНЕ ПРОЈЕКТЕ : МИН. ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

TR 31084

руководилац др Тамаш Петровић, научни саветник

Назив пројекта:

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине

TR 31011

руководилац пројекта, проф др Мирослав Ћирковић, научни саветник

Позови дежурни број