ПРОЈЕKTИ

Научно истраживачка институција са дугогодишњим искуством у руковођењу, реализацији и сарадњи на великом броју  међународних, националних и покрајинских пројеката из области биотехнологије, ветеринарске медицине и заштите животне средине. Од 1969. до 2018. године,  истраживачи Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ успешно су реализовали 61 МЕЂУНАРОДНИ пројекат и 73 НАЦИОНАЛНА ПРОЈЕКТА.

61

међународни пројекат

73

национална пројекта

37

истраживача

70 година

тимског рада

ПОГЛЕДАЈТЕ СКОРАШЊЕ РЕАЛИЗОВАНЕ ПРОЈЕКТЕ : МИН. ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Заштита магараца – Почетак реализације 01.05.2023.

руководилац др Диана Лупуловић, виши научни сарадник

Назив пројекта:

Здравствена заштита и конзервација биодиверзитета домаћих магараца у Специјалном резервату природе „Засавица“

TR 31084 – Завршена релаизација 31.12.2019.

руководилац др Тамаш Петровић, научни саветник

Назив пројекта:

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине

TR 31011 – Завршена релаизација 31.12.2019.

руководилац пројекта, проф др Мирослав Ћирковић, научни саветник

Позови дежурни број