укратко о

НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО НОВИ САД

Водећа научо-истраживачка установа у области ветеринарских наука и биотехнологије у Србији.

Основана 1950. године  одлуком Народне скупштине. Институт је небуџетска установа  у власништву државе.

Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ је регистрован као научно истраживачка кућа у регистру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и  регистру ветеринарских установа у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину, Републике Србије.  Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, као једна од 12 акредитованих државних лабораторија заједно са епизоотиолошком службом у оквиру система ветеринарске службе Републике Србије, надлежна је за надзор, дијагностику, контролу, превенцију и сузбијање болести животиња, дистрибуцију имунопрофилактичких средстава на територији Јужнобачког и Сремског округа.

37 истраживача

на пројектима

32 ДОКТОРА НАУКА

ветеринарске медицине, хемије и
осталих научних области

5 доктораната

на завршним студијама

9 специјалиста

различитих области
ветеринарске медицине

25.12.1816.-24.10.1883.

МАРИЈА ТРАНДАФИЛ

МАРИЈА ТРАНДАФИЛ-СРПСКИ ДОБРОТВОР

Марија Трандафил остала је упамћена у историји града Новог Сада као велики добротвор и задужбинар.  Рођена је 1816. године у имућној новосадској породици Поповић.  Удала се за Јована Трандафила  преклом из Ердеља  (данашња Румунија). Заједно са супругом Јованом стекла је знатну имовину коју је након смрти најближих сродника претворила у различита завештања. Своје богатство  је користила у хуманитарне сврхе, несебично помажући новосадску сиротињу, сиромашне ђаке, немоћне  и болесне. У складу са њеном жељом  основан је “ Завод Марије Трандафил за српску православну сирочад“, који је од 1914. године био смештен у данашњој згради Матице српске, а од 1930. године у ново изграђеном објекту објекту на Сајлову у Новом Саду.

Данас је ова зграда седиште Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКУРА  НАУЧНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

„НОВИ САД“

Службе

400 – Служба за правне и опште послове и људске ресурсе

500 Служба за финансијске и рачуноводствене послове

Имате предлог за сарадњу?

НАШЕ УСЛУГЕ

Поред послова додељених на основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину, на територију Јужнобачког и Сремског округа, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ пружа услуге својих стручњака и лабораторија свим заинтересованим странама како у нашој земљи, тако и из иностранству. У оквиру Института се примењују  велики број различитих  метода лабораторијских испитивања, од којих су 137 метода акредитоване. Стално уводимо нове, савремене методе у наш свакодневни рад. Погледајте све наше услуге.

Научни институту за ветеринарство „Нови Сад“, као научна-истраживачка кућа регистрована код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учествује у националних пројеката финансираних од стране овог министарства, као и оквиру покрајинских и међународних пројеката. За више информација погледајте пројекте на којима учествује Институт.

224,477 обрађених узорака

у току 2021. године

313,947 извршених анализа

у току 2021. године

165 акредитованих

лабораторијских испитивања

72+ година

искуства

253,477 анализа у 2017.
278,713 анализа у 2018.
307,910 анализа у 2019.
332.634 анализе у 2020.
313,947 анализе у 2021.

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Систем управљања квалитетом и акредитацију Завода за лабораторијска испитивања према захтевима међународних стандарда Институт је успоставио и сертификовао 1998. године у циљу демострирања сопствене способности да задовољи захтеве и очекивања корисника својих услуга и свих других заинтересованих страна, да докаже своју опредељености за квалитет, као и да омогући оцењивање своје опредељености и способности од интерних и екстерних страна.
У настојању да стално унапређује систем управљања квалитетом, а пратећи промене у области међународних стандарда из ове области, руководство Института се определило да у 2001. години изврши усаглашавање свог система квалитета према процесном моделу и акредитује Завода за лабораторијска испитивања са новим захтевима међународних стандарда JUS ISO 9001:2001 и JUS ISO/IEC 17025:2001. Сертификација система управљања квалитетом је извршена 17. маја 2002. године, а акредитација Завода за лабораторијска испитивања 18. децембра 2003. године.

Предмет и подручје примене система менаџмента
Систем менаџмента се примењује на целу организацију Научног института за ветеринарство “Нови Сад”, која се налази на адреси Руменачки пут 20, Нови Сад. НИВ-НС је успоставио документовао, применио одржава и стално побољшава систем менаџмента квалитетом, животном средином и ОХСАС (системе менаџмента).
Обимом примене обухваћени су :
1. Завод за епизоотиологију, клиничку дијагностику и лабораторијска испитивања – шифра 100
2. Завод за безбедност хране, токсикологију и испитивање лекова – шифра 200
3. Служба за  пријем узорака – шифра 300
4. Служба за правне и опште послове и људске ресурсе – шифра 400
5. Служба за финансијско и рачуноводсвене послове – шифра 500
6. Служба за менаџмент отпадом и заштиту животне средине – шифра 600
Предмет и подручје система менаџмента су и сви процеси које запослени обављају ван организације (теренски рад)

ПОГЛЕДАЈТЕ ПОЛИТИКУ КВАЛИТЕТА

Позови дежурни број