Архив ветеринарске медицине 10-1

 1. Ivan Pavlović, Ljubiša Veljović, Vesna Milićević, Jelena Maksimović-Zorić, Slobodan Stanojević, Oliver Radanović, Boban Đurić, Budimir Plavšić, Ana Vasić
  Seasonal dynamics of the presence of Culicoides spp. in Serbia in the period 2015-2016.
 2. Tomislav Barna, Jelena Apić, Dejan Bugarski, Nevena Maksimović, Aleksandar Mašić, Zoran Novaković, Aleksandar Milovanović
  Incidence of hydrometra in goats and therapeutic effects.
 3. Ivana Hrnjaković Cvjetković, Tamaš Petrović, Dušan Petrić, Uroš Milošević, Jelena Radovanov, Gordana Kovačević, Aleksandra Jovanović Galović, Aleksandra Patić, Nataša Nikolić, Dejan Cvjetković, Sandra Stefan Mikić, Vesna Milošević
  Usutu virus: an emerging flavivirus in Europe.
 4. Sandra Jakšić, Milica Živkov Baloš, Jasna Prodanov Radulović, Igor Jajić, Saša Krstović, Igor Stojanov, Zoran Mašić
  Aflatoxin Ml in milk and assessing the possibility of its occurrence in milk products.
 5. Vladimir Radosavljević, Jelena Maksimović-Zorić, Ljubiša Veljović, Dragana Ljubojević, Miroslav Ćirković, Zoran Marković, Vesna Milićević
  Cyprinid Herpesvirus diseases.
 6. Gospava Lazić, Tamaš Petrović, Diana Lupulović, Bojan Topalski, Biljana Božić, Sava Lazić
  Aujeszkys disease in a dog – case report.
 7. Bojana Prunić, Dubravka Milanov, Aleksandar Mašić, Sandra Jakšić, Ksenija Nešić
  Facilities for animal feed production as Salmonella reservoirs and sources of final products contamination.
 8. Milica Živkov Baloš, Dragana Ljubojević, Sandra Jakšić, Željko Mihaljev, Miloš Pelić, Tamaš Petrović, Dragan Šefer
  Vanadium in poultry nutrition.

Архив ветеринарске медицине 11-1

 1. Aleksandar Pavlićević, Radomir Ratajac,Danijela Horvatek Tomić, Igor Stojanov, Ivan Pavlović
  Dermanyssus gallinae eradication approach – application of inert compounds and integral animal health protection
 2. Jovan Mirčeta, Miloš Pelić, Biljana Božić, Jelena Petrović, Miroslav Urošević, Branislav Stankov, Dejan Bugarski
  Prevalence of the giant liver fluke (fascioloides magna, bassi, 1875) in red deer (cervus elaphus) in the region of floodplain forests of northern Serbia
 3. Georgi Zhelev, Koycho Koev, Viktor Stoyanov, Vladimir Petrov
  Electronic rat-control devices – solution or scam? Results of field trials and a summary of the literary data
 4. Iliqn Lazarov, Georgi Zhelev, Mihni Lytzkanov, Koycho Koev, Vladimir Petrov
  Dynamics of microbial contamination in a poultry hatchery
 5. Ivan Pavlović, Slobodan Stanojević, Ljubiša Veljović, Jelena Maksimović-Zorić, Oliver Radanović, Budimir Plavšić, Boban Đurić, Saša Ostojić
  Study results of the presence of culicoides spp. in Serbia during 2017
 6. Biljana Đurđević, Milena Samojlović, Brankica Kartalović, Radomir Ratajac, Miloš Pelić, Marko Pajić, Vladimir Polaček
  Poisoning of domestic carnivores by banned pesticides in South Bačka district
 7. Vesna Milićević, Ljubiša Veljović, Jelena Maksimović-Zorić, Jadranka Žutić, Branislav Kureljušić, Vladimir Radosavljević, Nemanja Jezdimirović, Sonja Radojičić
  Some adverse events following immunization in veterinary medicine
 8. Ivana Hrnjaković Cvjetković, Vesna Milošević, Tamaš Petrović, Dušan Petrić, Gordana Kovačević, Jelena Radovanov, Aleksandra Patić, Nataša Nikolić, Sandra Stefan Mikić, Sofija Cvjetković, Dejan Cvjetković
  Diagnosis of west Nile neuroinvasive disease in humans
 9. Milica Živkov Baloš, Nenad Popov, Suzana Vidaković, Dragana Ljubojević Pelić, Miloš Pelić, Željko Mihaljev, Sandra Jakšić
  Electrical conductivity and acidity of honey

АФРИЧКА КУГА СВИЊА И БИСИГУРНОСНЕ МЕРЕ

На жалост, вирус афричке куге свиња се и даље успешно шири на Европском континенту и недавно је потврђено његово присуство у Белгији, у популацији дивљих свиња. С обзиром да не постоји адекватан терапијски третман за ово обољење нити су на тржишту доступне ефикасне вакцине, један од начина да се заустави ширење вируса и спречи његово уношење у запат свиња јесте примена одговарајућих биосигурносних мера у свињарској производњи. При томе, нарочито треба обратити пажњу на спољашњу (екстерну) биосигурност. У државама где вирус афричке куге свиња  већ неко време циркулише у популацији дивљих свиња, постало је сасвим  јасно да са применом солидних биосигурносних мера, вирус може успешно да се задржи изван ограде фарме домаћих свиња.

Стога, још једном подсећамо на најважније екстерне биосигурносне мере у свињарској производњи:

 1. Поред поседовања законом РС обавезног Уверења о здравственом стању животиња, веома је важно и познавање здравственог статуса фарме односно запата свиња у целини, са које се купују нове јединке. Ово нам је важно и када су у питању заразне болести свиња које се сузбијају у складу са законом али и са аспекта заштите здравља запата у целини, односно сопствених јединки, које се већ налазе на фарми и које долазе у потенцијални контакт са новим патогенима.
 2. Ограничити на најмањи, крајње неопходни минимални ниво, посете трећих лица фарми свиња. Сваки посетилац фарме свиња мора да се на одговарајући начин евидентира и при томе да испоштује следеће мере:
 • Уколико на фами постоји могућност да се реализује, обавезно туширање пре уласка у производни погон фарме;
 • обавезно пресвлачење у одећу и обућу са фарме или примена једнократне одеће (заштитних једнократних комбинезона) са фарме. Обавезна је примена очишћене, дезинфиковане фармске обуће (нпр. гумене чизме са фарме). Такође, неопходно је од посетилаца захтевати темељно прање и дезинфекцију руку пре уласка у производни погон.
 1. Са сваким транспортом животиња и/или материјала, сточне хране поступати крајње опрезно:
 • камиони, превозна средства којима се врши одношење лешева угинулих јединки не треба да улазе у круг фарме; уколико је могуће контејнере за привремено одлагање лешева угинулих јединки сместити на самом рубу погона, на максималној могућој удаљености од објеката са свињама;
 • камини, превозна средства којима се одвозе товљеници на кланицу не треба да улазе у круг фарме. Возачи морају показати потврду о обављеној дезинфекцији возила. Искуства указују да управо камиони за превоз товљеника на линију клања представљају један од највећег биосигурносног ризика за производњу свиња;
 • Камиони, превозна средства којим се врши достављање хране за свиње не треба да улазе у круг фарме. Уколико је наведено немогуће испоштовати због постојећих конструкционих карактеристика локалитета фарме, возила се морају након уласка држати на максималној могућој удаљености од самог производног погона и возач не сме да напушта возило.

 

Обавештење о закљученом уговору

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Обавештење о закљученом уговору од 26.12.2018. године можете преузети на линку:

Одлука о додели уговора за набавку „Рачунарска опрема и материјал“

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Одлуку о додели уговора од 18.12.2018. године можете преузети на линку:

Јавна набавка теретних аутомобила

Јавна набавка теретних аутомобила .

Понуде слати на адресу.

Контакт Бокун

Документација се налази на следећем линку:

Јавна набавка рачунарска опрема

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Позив и конкурсну документацију можете преузети налинку:

Јавна набавка канцеларијска опрема

тендер за набавку kancelarijske opreme broj 22333333.

Документација се налази у прилогу.

Понуде слати на адресу: НИВНС адреса, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

За сва питања обатити се Бокуну -контакт.