УЧЕСНИЦИ

Научно истраживачке институције

Назив институције

Адреса

Контакт

Линк

Научни Институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад

Руменачки пут 20.

+381214895300
niv@niv.ns.ac.rs

https://niv.ns.ac.rs
Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

Војводе Тозе 14

+381112851096
nivs@nivs.rs

http://www.nivs.rs
Медицински факултет,
Нови Сад

Хајдук Вељкова 3

+38121420677 dekanmf@uns.ac.rs

http://www.medical.uns.ac.rs

Пољопривредни факултет
Нови Сад

Трг Д. Обрадовића 8

+381214853500 dean@polj.uns.ac.rs

http://polj.uns.ac.rs
Природно-математички факултет ,
Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовица 3

+381214852899
pr@pmf.uns.ac.rs

http://www.pmf.uns.ac.rs

Факултет ветеринарске медицине,
Београд

Булевар ослобођења 18

+381113615436

http://www.vet.bg.ac.rs

Партиципанти

Назив институције

Адреса

Контакт

Линк

Завод за антиарабичну заштиту – Пастеров завод у Новом Саду

Хајдук Вељкова 1.

++381 21 6611 003
paster-ns@neobee.net

http://www.paster.org.rs
ЈП Војводинашуме

Прерадовићева 2, Петроварадин

021/431-144
vsgendir@eunet.rs

http://www.vojvodinasume.rs
ЈП Национални парк Фрушка гора

Змајев трг 1, Сремска Каменица

+381 21 463 666 natlpfg@eunet.rshttp://www.npfruskagora.co.rs

Истраживачки тим (отвори листу истраживача)