Ширење афричке куге свиња у региону-потврђена прва појава у Републици Српској и Републици Хрватској

Фонд за науку у оквиру „Зеленог програма“ одобрио финансирање пројекта Института

Са великим задовољством вас обавештавамо да је Научном Институту за Ветеринартсво ’Нови Сад’ одобрен пројекат у оквиру позива Зелени програм- сарадња науке и привреде. Назив пројекта је „Health protection and biodiversity conservation of domestic donkeys in the Special Nature Reserve „Zasavica“ (Акроним пројекта:PROTECTDonkey). Руководилац пројекта је Диана Лупуловић, а чланови тима су Сара Савић, Бранкица Карталовић, Сузана Видаковић- Кнежевић, Милица Живков-Балош, Јелена Вранешевић, Сава Лазић и Владимир Гајдов. Пројекат се налази се на 6. месту ранг листе (од 20 одобрених пројеката).

Укупан буџет одобрених пројеката износи 3.500.000 евра, а средства су обезбеђена из буџета Републике Србије.

Пројекти одобрени за финансирање ће у наредне 2 године развијати решења у различитим областима које ће допринети смањењу загађења ваздуха, воде и земљишта. Теме којима ће се истраживачки тимови бавити тичу се обнове деградираних екосистема, смањења загађења животне средине узрокованог органским загађивачима, микропластиком, отпадом, пестицидима и другим штетним материјама.  Коначну листу свих одобрених пројеката можете погледати на овом линку: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/Konacna-rang-lista-Zeleni-Program.pdf

Објавњен Програм мера здравствене заштите животиња за 2023. године

У службеном гласнику Републике Србије број 23 објавњен је  ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2023. годину (стр 34.)

За ветеринарске станице, службе као и ветеринарске специјалистичке и научне институте ово је главни годишњи документ у коме су дефинисане активности ветеринарске службе утоу 2023. године. Након објављивања Програма мера здравствене заштите животиња, очекује се  и објава ценовника и ближе упуство спровођења  Програма мера.

Досадашња пракса Управе за ветерину, да се након  доношења Програмама мера, објављају посебни програми Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину, који детаљније описује начине спровођења контрола одређених  болести животиња (Америчка куга пчела, Надзор код класичне и афричке куге свиња итд).

Цео текст документа можете преузети са странице „ПРЕУЗИМАЊЕ “ (налази се у „футеру“-крајње доњем делу сваке странице сајта Института, или директно преко следећег линка: https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2023/04/Program-mera-23.pdf  , или преко сајте Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на страници: https://www.vet.minpolj.gov.rs/program-mera-za-2023-godinu/

 

Отворен шести позив за талентоване младе истраживаче-студенте докторских академских студија

Министарство науке, технолошког развоја и иновација 25.12. 2022. отворило ј е 6. позив за талентоване младе истраживаче-студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.

Кроз овај позив укључиће се до 300 младих истраживача, од ког броја ће се до 15 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2022/2023. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Текст Позива у коме су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација. заједно са обрасцима за пријаву могу се преузети  на сајту Министарства: https://nitra.gov.rs/, у на адреси:

https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

Рок за подношење пријаве је 17. јануар 2023. године

Обавештење о промени цена услуга