SLUŽBA ZA PRIJEM MATERIJALA I UZORKOVANJE

Telefon: +381 (021) 4895-337, +381 (021) 4895-335,+381 (021) 4895-334,+381 (021) 4895-333

Faks: 021/4895 344.

E-mail: prijemno@niv.ns.ac.rs

Radno vreme: svakog radnog dana od 7 h do 15h.

U periodu od 15h do 19h, za prijem uzoraka za ispitivanje, kontaktirajte dežurno osoblje Instituta pozivom na broj: +381 (064) 8185-438

Posle 19h, u izuzetnim i neodložnim situacijama, prijem materijala za ispitivanje obaviće portirska služba Instituta.

Pogledajte detaljnije o službi za prijem materijala i uzorkovanje

ODELJENJE ZA EPIZOOTIOLOGIJU, KLINIČKA ISPITIVANJA I DDD

Pogledajte detaljnije o odeljenju

ODELJENJE ZA REPRODUKCIJU

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA KLINIČKU BAKTERIOLOGIJU, MIKOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA IMUNOLOŠKO-SEROLOŠKA I BIOHEMIJSKA ISPITIVANJA

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA VIRUSOLOGIJU

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA MIKROBIOLOŠKA I SENZORSKA ISPITIVANJA NAMIRNICA

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA HEMIJSKA I RADIOLOŠKA ISPITIVANJA

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE

Saznaj više o odeljenju

ODELJENJE ZA ISPITIVANJE LEKOVA I TOKSIKOLOGIJU

Saznaj više o odeljenju

Pozovi dežurni broj