AFRIČKA KUGA SVINJA-AKTUELNA SITUACIJA U EVROPI I REGIONU

Afrička kuga svinja- dve godine u Srbiji

Instrukcija korisnicima lovišta

Afričke kuga svinja-aktuelna epizootiološka situacija u Evropi i našem okruženju

Epizootiologija  afričke kuge svinja u Evropi u periodu  2014-2018.Kako je počelo?

Smatra se da je epizootija afričke kuge svinja u Evropi zvanično počela 2007. godine u Gruziji. Virus je na tlo Evrope prenet sa afričkog kontinenta preko namirnica, međunarodnim transportom, odnosno brodovima koji su doplovili iz Afrike i pristali u crnomorsku luku Poti. Širenje infekcije odigralo se na dva načina: neadekvatnim odlaganjem komunalnog otpada koji sadrži otpatke iz lanca hrane (meso, mesne proizvode poreklom od inficiranih svinja) i/ili primenom ostataka kontaminiranih namirnica u ishrani svinja (pomije).

Na Evropskom kontinentu je potvrđen visoko virulentni soj virusa afričke kuge svinja (AKS) koji pripada genotipu 2. Tokom proteklog desetogodišnjeg perioda, oboljenje je laboratorijski potvrđeno u 13 država Evrope, a broj država sa koje su prijavile oboljenje, poslednje dve godine se povećava. Tako je u 2018. godini, virus afričke kuge svinja potvrđen u populaciji divljih svinja u Mađarskoj, Bugarskoj i Belgiji. Treba istaći i da je virus 2018. godine prešao granice evropskog kontinenta i da je potvrđen je u Aziji, odnosno u Republici Kini.

Od 2014. godine, na teritoriji Evropske unije, virus je ustanovljen u preko 12.000 uginulih i/ili izlovljenih divljih svinja i otkriveno je preko 1300 žarišta u populaciji domaćih svinja. Međutim, smatra se da je broj slučajeva obolenja u populaciji divljih svinja daleko veći, jer nije moguće pronaći i laboratorijski ispitati sve uginule jedinke.

Tabela 1. Zvanična potvrda i prijava AKS u populaciji domaćih i divljih svinja u EU  u periodu od  januara 2014 do januara 2018 (OIE, 2018)

GodinaDomaće svinjeDivlje svinjeDržave članice Evropske Unije
201440264 

Letonija, Litvanija,Estonija, Poljska

2015421639
2016482300
20171243855Letonija, Litvanija,Estonija, Poljska, Češka, Rumunija
201811234024Letonija, Litvanija, Estonija, Poljska, Češka, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Belgija
Ukupno1377*12082 

 

* Od navedenog broja, 954 žarišta je u državi Rumuniji

 

Podaci o registrovanim slučajevima afričke kuge svinja u Evropi od početka 2019. godine, a na osnovu zvaničnih podataka nedeljnog izveštaja Evropske komisije (Direkcije za zdravlje i bezbednost  hrane), od 6.2.2019. prokazani su u tabeli 2:

Tabela 2.

BolestZemljaDatum prijaveBroj novih slučajeva

od od 01. 01. 2019.

Broj novih slučajeva za period (21.1.2019 -3.2.2019)
AKS(kod domaćih)Italija10/01/201915
 Poljska30/01/201911
 Rumunija01/02/20193514
  Ukupan broj slučajeva5115
AKS( kod divljih)Belgija28/01/20196944
 Estonija30/01/20192610
 Mađarska03/02/201912148
 Italija29/01/2019188
 Letonija01/02/20198932
 Litvanija01/02/20199636
 Poljska01/02/2019310142
 Rumunija01/02/20196929
  Ukupan broj slučajeva798349

 

Interaktivna mapa sa slučajevima pojave novih slučajeva u toku 2019. godine možete pronaći na

ovom linku: https://tinyurl.com/ybubql6o

Trenutna situacija registrovanih slučajeva afričke kuge svinja  u našem okruženju prikazani su na na mapi ispod :

Najbliži registrovani slučajevi pojave ove bolesti koji predstavljaju veliki rizik od širenja ove bolesti u Republiku Srbiju zabeleženi su krajem januara 2019. u okolini Arada i Temišvara( Barna)u Rumuniji (mapa ispod):

 

Uprkos činjenici da na evropskom kontinentu izostaje silvatični ciklus prenošenja virusa koji obuhvata meke krpelje, bolest se uspešno proširila i nastavlja da se širi u populacija divljih svinja. Danas se smatra da je uspostavljen jedan novi ciklus prenošenja koji obuhvata: evroazijsku divlju svinju (Sus scrofa), habitat divljih svinja (pre svega šuma) i leševe inficiranih, uginulih divljih svinja. Navedeni ciklus prenošenja virusa obuhvata prenošenje u populaciji divljih svinja direktnim kontaktom i indirektno prenošenje, preko habitata (šumski ambijent) u kome one žive i borave. Smatra se da kontaminacija habitata leševima uginulih inficiranih divljih svinja omogućava održavanje i potencijalno dalje prenošenje infekcije zavisno od geografskih karakteristika, vremenskih uslova (godišnje doba) i faze raspadanja leševa inficiranih jedinki. Sa klimatskog aspekta, ambijentalnu kontaminaciju favorizuju hladnoća i vlaga.

Treba istaći da je značajan problem u kontroli AKS  pojava ponekad nerazjašnjenog prenošenja virusa na velike udaljenosti, stotinama kilometara dalje od zvanično potvrđenog žarišta infekcije. Primeri su pojava bolesti u Republici Češkoj (područje grada Zlin), Poljskoj (područje grada Varšava), Mađarskoj i Belgiji. Takođe, u martu 2017. godine utvrđena je afrička kuga svinja u Rusiji, u blizini granice sa Mongolijom, na udaljenosti više od 4000 kilometara od najbližeg potvrđenog žarišta infekcije u Rusiji. Najskorije, u augustu 2018. godine, prvi put je prisustvo virusa potvrđeno u Republici Kini. Navedeni primeri „skokovitog“ prenošenja virusa na tako velike udaljenosti, dovode se u vezu sa antropogenim faktorom, odnosno aktivnostima ljudi koje se odnose na: transport kontaminiranog mesa i proizvoda od mesa dobijenih klanjem inficiranih, obolelih jedinki, i neadekvatno odlaganje ostataka namirnica u komunalni otpad ili u prirodu (kontaminacija habitata divlje svinje), kao i korišćenje ostataka namirnica u ishrani domaćih svinja (pomije).

Navedeni primeri jasno ukazuju da čovek svojim postupcima može potencijalno ugroziti stočarsku proizvodnju u regionu, usled nepoznavanja opasnosti koju ostaci namirnica i komunalni otpad mogu da predstavljaju za prirodno okruženje, populaciju divljih i domaćih svinja. Upravo iz primera država u okruženju, jasno je koliko su veliki kapaciteti za regionalno ali i transkontinentalno prenošenje virusa afričke kuge svinja.

Važna karika u okviru programa profilakse i kontrole zaraznih bolesti je pravovremena dijagnostika. U skladu sa zakonom, Uprava za Veterinu Republike Srbije je donela „Plan i način vršenja monitoringa na klasičnu kugu svinja i afričku kugu svinja kod divljih svinja“ u 2018. i 2019. godini. Planom se definiše način i postupanje prilikom pregleda odstreljenih i uginulih divljih svinja, kao i uzimanje i dostavljanje uzoraka radi sprovođenja monitiringa na klasičnu kugu svinja (KKS) i afričku kugu svinja (AKS).

Za one koji žele da saznaju više o afričkoj kugi svinja, preporučujemo publikaciju “ Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika-terenski priručnik za veterinare“ u izdanju FAO(Oranizacije za hranu u okviru organizacije Ujedinjenih Nacija) iz 2018. godine, koju možete preuzeti na ovom linkuili je možete direktno preuzeti  sa naše stranice „PREUZIMANJE“.

NAREDBA o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju

Na osnovu člana 64. i člana 125. tačka 1) Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik PC” br. 91/05, 30/10 i 93/12),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

NAREDBU

 o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju

 

Radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja Pestis suum africana (u daljem tekstu: AKS), sprovode se mere zdravstvenog i epizootiološkog nadzora kod domaćih i divljih svinja, epizootiološka istraživanja, kao i praćenje kretanja svinja na zaraženim gazdinstvima, odnosno u lovištima.

 

 1. Radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se uvoz i provoz pošiljki poreklom iz zemalja ili područja (regiona) zahvaćenim zaraznom bolesti AKS,ito:

 

1)  živih domaćih i divljih svinja;

2)  semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divljih svinja;

3)  mesa poreklom od domaćih i divljih svinja;

4) proizvoda od mesa poreklom od domaćih i divljih svinja, osim:

proizvoda od mesa termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više,

proizvoda od mesa termički tretiranog na minimalnoj temperaturi od +80 °S, koja se mora postići u mesu i/ili svim delovima tokom obrade proizvoda od mesa;

5)  koža poreklom od domaćih i divljih svinja, osim štavljene;

6)  sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih sporednih proizvoda poreklom od domaćih i divljih svinja, osim dobijenih proizvoda koji su termički tretirani na minimalnoj temperaturi od +80 °S, koja se mora postići u svim delovima sporednih proizvoda tokom obrade.

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljki iz stava 1. ove tačke može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja i zdravlje ljudi što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa članom 124. stav 4. Zakona o veterinarstvu.

 

Pošiljke iz stava 1. ove tačke moraju biti praćene ispravnim međunarodnim veterinarskim potvrdama, odnosno sergifikatom.

 1. Radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti AKS, shodno analizi rizika, na teritoriji Republike Srbije, određuju se dva područja i to:

1)  područje umerenog rizika i

2)  područje visokog rizika.

 

Određivanje područja iz stava 1. ove tačke vrši se naročito na osnovu: trenutne geografske rasprostranjenosti bolesti; rezultata epidemioloških istraživanja; prostorne distribucije populacija domaćih i divljih svinja; strukture terena i postojanja prirodnih ili veštačkih barijera koje ograničavaju migratorna kretanja i kontakte između divljih svinja, kao i između divljih i domaćih svinja, kao što su autoput, velike reke, kanjoni, jezera, ograde i dr., kao i pojava bolesti i lokacija žarišta AKS.

Područje visokog rizika jeste deo teritorije Republike Srbije na kojoj postoji neposredna opasnosti od pojave zarazne bolesti AKS.

 1. Područje umerenog rizika

Na području umerenog rizika na teritoriji Republike Srbije sprovode se opšte mere koje obuhvataju:

1)  program zdravstvenog nadzora, i to tako da sve bolesne ili uginule domaće svinje za koje se ne može isključiti mogućnost prisustva zarazne bolesti AKS na osnovu kliničkih simptoma ili drugih razloga, moraju biti prijavljene i pregledane od strane veterinara, nadležnog veterinarskog inspektora i epizootiologa, kao i ispitane na zaraznu bolest AKS u skladu sa posebnim propisom;

2)  biosigurnosne mere na gazdinstvima, i to:

(1) da domaće svinje potiču isključivo sa gazdinstava koja su slobodna od zaraznih bolesti svinja, da su obeležene i vakcinisane protiv klasične kuge svinja, kao i da ih prati propisana veterinarska dokumentacija,

(2) da na komercijalnim i porodičnim farmama poseduju i sprovode plan biosigurnosnih mera. Lica koja rade na farmi, moraju biti upoznata sa biosigurnosnim merama, kao i o preventivnim i kontrolnim merama što potvrđuju potpisanom izjavom o razumevanju i sprovođenju ovih biosigurnosnih zahteva i faktora rizika,

(3) da se domaće svinje na gazdinstvima drže na način kojim se sprečava kontakt sa drugim domaćim i divljim svinjama,

(4) da leševe, nejestive delove zaklanih svinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla uklanjaju na bezbedan i propisan način,

(5) da lica koje dolaze u kontakt sa domaćim svinjama primenjuju higijenske mere (pranje ruku i otkrivenih površina tela, obuće i odeće);

3) mere u lovištima koji su dužni da sprovode korisnici lovišta, i to:

(1) da prate zdravstveno stanje divljih svinja u lovištu i obezbeđuju sistem kontinuiranog nadzora od strane lica koja obavljaju stručne i lovočuvarske poslove u lovištu (u daljem tekstu: stručna i lovočuvarska služba),

(2) da prijave nađene mrtve divlje svinje i/ili njihove delove (u daljem tekstu: leševi) bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 časa, nadležnom veterinarskom i lovnom inspektoru, uz navođenje geografskih koordinata i/ili detaljnog opisa lokacije, odnosno mesta gde je leš pronađen, radi hitnog organizovanja uzimanja potrebnih uzoraka za dijagnostička ispitivanja i nalaganja veterinarsko sanitarnih mera u skladu sa posebnim propisom,

(3) da postupaju sa leševima divljih svinja na način propisan ovom naredbom i propisima iz oblasti veterinarstva,

(4) da najkasnije u roku od 2 sata od izvršenog sanitarnog odstrela divlje svinje ili odstrela divlje svinje u dijagnostičke svrhe, prijave isti nadležnom lovnom i veterinarskom inspektoru, radi uzimanja uzoraka i preduzimanja daljih mera u skladu sa posebnim propisom,

(5) da se meso od divlje svinje odstreljene tokom sanitarnog odstrela ne može koristiti za ljudsku ishranu pre završetka veterinarsko sanitarnog pregleda i dobijanja negativnih rezultata dijagnostičkog ispitivanja na zaraznu bolest AKS,

(6) da odlaganje i uništavanje nejestivih unutrašnjih organa (želudac, tanka, debela creva i dr.) vrše na bezbedan način,

(7) da najkasnije u roku od 2 sata od evisceracije odstreljenih divljih svinja (rasecanja trupa i uzimanja parenhimatoznih organa), prilikom koje su uočene patološke promene koje bi ukazivale na sumnju na pojavu zarazne bolesti AKS, iste prijave nadležnom veterinaru ili veterinarskom inspektoru. Evisceraciju odstreljenih divljih svinja dužno je da vrši lice iz stručne odnosno lovočuvarske službe u slučaju da nije moguće obezbediti prisustvo veterinara,

(8)  da ne smeju koristiti pomije za ishranu divljih svinja,

(9) da primenjuju odgovarajuće biosigurnosne mere u lovištu kojima se sprečava kontakt između divljih i domaćih svinja zbog mogućeg širenja zarazne bolesti AKS.

Sprovođenje biosigurnosnih mera vršise prema uputstvima veterinarskih organizacija i nadležne veterinarske inspekcije, odnosno organa nadležnog za lovstvo.

 1. Područje visokog rizika

Na teritoriji područja visokog rizika pored opštih mera koje se sprovode na teritoriji Republike Srbije, sprovode se i posebne mere koje obuhvataju epizootiološko istraživanje i inspekcijski nadzor.

Posebne mere u području visokog rizika koje se primenjuju na gazdinstvima su:

1) zabrana pristupa posetiocima gazdinstava u objektima gde se vršiuzgoj svinja, skladištenje opreme, hrane i materijala, posebno kada su u pitanju komercijalne i porodične farme. Lica koje dolaze u kontakt sa svinjama na komercijalnim farmama moraju da potpišu izjavu kojom potvrđuju da nisu posećivala druga gazdinstva sa svinjama ili lovišta u roku od 72 sata, a zbog rizi ka od prenošenja zarazne bolesti AKS;

2) zabrana unošenja mesa, nejestivih delova, proizvoda i sporednih proizvoda od domaćih svinja, ubijenih ili zaklanih na drugim gazdinstvima, odnosno od divljih svinja odstreljenih u lovištima;

3) postavljanje dezinfekcionih barijera sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju na ulazu u gazdinstvo. Zabranjuje se ulazak vozila i unos opreme koja nisu očišćena, oprana i dezinfikovana na odgovarajući način na gazdinstvo;

4) zabrana držanja i ispuštanja domaćih svinja na otvorenom prostoru.

Korisnici lovišta dužni su da sprovode sledeće mere:

1) da pri ugovaranju lova, odnosno pre izdavanja dozvole za lov ili pre početka lova, pribave izjavu od svakog lica koje učestvuje u lovu o njegovim lovnim aktivnostima u prethodnih 30 dana;

2) da obezbede uzimanje uzoraka u cilju sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja. Uzorak se dostavlja uz propisani obrazac, odmah nadležnom veterinarskom institutu, a najkasnije u toku prepodnevnih sati narednog dana posle lova;

3)  da meso odstreljene divlje svinje i/ili bilo koji njen deo uključujući i trofeje, koji se pregledaju u skladu sa planom dijagnostičkog ispitivanja mogu staviti u promet po dobijanju negativnog rezultata na prisustvo virusa zarazne bolesti AKS;

4) da do dobijanja rezultata laboratorijskih ispitivanja, meso i organi odstreljenih divljih svinja moraju biti uskladišteni u objektu namenjenom za privremeno skladištenje mesa i organa divljači;

5)  da vrše pretragu u lovištu u cilju pronalaženja leševa divljih svinja, prevoženje, prenošenje i uklanjanje leševa pod nadzorom lovnog i veterinarskog inspektora;

6)  da izrade karte pretrage u lovištima kojima gazduju, sa utvrđenim i ucrtanim granicama delova lovišta u kojima se nalaze prirodna staništa divljih svinja;

7)  da obezbede uništavanje i neškodljivo uklanjanje leševa divljih svinja pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora zakopavanjem ili spaljivanjem na mestu pronalaska leševa divljih svinja, zakopavanjem na mestu koje je određeno za tu svrhu jame grobnice ili odvoženjem u objekat odobren za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla prve kategorije;

8)  zabrana unošenja u lovište mesa svinja i proizvoda od svinjskog mesa nekontrolisanog porekla namenjenih za ishranu ljudi, odnosno ako ne potiču iz odobrenih objekata i ako nisu u originalnom pakovanju i/ili propisno deklarisani;

9)  zabrana unošenja i korišćenja u lovištu hraniva (voluminozna, kabasta i zrnasta hrana) i koncentrovanih smeša za ishranu divljih svinja, bez kontrolisanog porekla.

Područje visokog rizika ukida se na osnovu rezultata epizootioloških i dijagnostičkih ispitivanja kao i inspekcijskog nadzora koji se sprovodi u vremenskom periodu koji ne može biti kraći od godinu dana.

 1. Posebne mere u zaraženom području

Nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja zarazne bolesti AKS kod divljih svinja, osim opštih i posebnih mera, u području visokog rizika, sprovode se sledeće mere:

1) stavljanje svih lovišta pod službeni nadzor, kao i kontaktnih lovišta izvan zaraženog područja;

2) popisivanje svih lovišta i gazdinstava sa brojnim stanjem divljih i domaćih svinja i redovno ažuriranje podataka;

3) kontrola prometa mesa, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od divljih svinja koji mogu biti mogući izvor i način širenja infekcije;

4) zabrana lova, osim sanitarnog odstrela i odstrela u dijagnostičke svrhe, vrši se pod nadzorom i od strane lica iz stručne i lovočuvarske službe, u skladu sa propisima kojima se uređuju veterinarstvo i lovstvo, uz nadzor veterinarskog i lovnog inspektora;

5)  da lica koja su angažovana u sprovođenju mera za sprečavanje, širenja i suzbijanje zarazne bolesti AKS u lovištu nose zaštitnu odeću i obuću;

6) da stručna i lovočuvarska služba vrši aktivni nadzor u cilju kontrole zdravstvenog stanja divljih svinja, odnosno pojačani pasivni nadzor u cilju pronalaženja leševa uginulih divljih svinja;

7) epizootiološki nadzor i uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje kod nađenih mrtvih ili divljih svinja odstreljenih u toku sanitarnog odstrela;

8)  da se leševi divljih svinja, divljih svinja odsteljenih u toku sanitarnog ili redukcionog odstrela, kao i odstrela u dijagnostičke svrhe, neškodljivo uklanjaju i uništavaju zakopavanjem na mestu pronalaženja;

9) da lica koja su uključena u aktivnosti u lovištu, a naročito u pronalaženju mrtvih, odnosno odstreljenih divljih svinja, ili rukovanjem sa istim sprovode biosigurnosne mere u lovištu (sprečavanje moguće kontaminacije vozila, opreme, zemljišta i dr.);

10) zabrana transporta i prometa divljih svinja, kao i odstreljenih divljih svinja i njihovih delova u lovišta i iz lovišta unutar zaraženog područja;

11) prihranjivanja divljih svinja u kontrolisanim uslovima u svrhu sanitarnog odstrela ili zadržavanja ciljne populacije uz aktivni nadzor i praćenje zdravstvenog stanja divljih svinja na hranilištima;

12) zabrana prihranjivanja divljih svinja, ako tim prihranjivanjem postoji rizik od širenja virusa.

U skladu sa epizootiološkom situacijom, nalažu se mere pojačanog odstrela divljih svinjau cilju trenutnog smanjenja brojnosti populacije, koji predstavlja povećani obim odstrela divljih svinja u odnosu na broj utvrđen planskim dokumentom korisnika lovišta, ili redukcionog odstrela divljih svinja, kao meru ciljanog odnosno selektivnog odstrela određenih kategorija u cilju dugoročnog smanjenja brojnosti divljih svinja u lovištu.

Mere pojačanog i redukcionog odstrela primenjuju se dok postoji opravdani rizik od širenja zarazne bolesti AKS preko divljih svinja na određenom području.

Zabranjuje se korišćenje mesa divljih svinja za ishranu ljudi iz sanitarnog i redukcionog odstrela i odstrela u dijagnostičke svrhe.

Mere u lovištima u zaraženom području ostaju na snazi dok postoji rizik od pojave novih slučajeva zarazne bolesti AKS ili širenja virusa u populaciji divljih svinja, u periodu od 12 meseci od poslednje pojave bolesti kod divljih svinja u ovom području, u skladu sa rezultatima epizootioloških i dijagnostičkih ispitivanja.

U lovištima se mogu kretati samo službena lica, ovlašćeni veterinari i lica koja imaju odobrenje od strane korisnika lovišta za aktivnosti koje obavljaju. Korisnik lovišta upisuje podatke o aktivnostima i kretanju lica koja imaju odobrenje.

 1. Ako je na osnovu analize rizika izvršena potpuna depopulacija domaćih svinja na svim nekomercijalnim gazdinstvima niskog nivoa biološke sigurnosti na celom zaraženom području ili na određenom delu zaraženog područja i ako u ovom periodu nije došlo do pojave novih slučajeva zarazne bolesti AKS, period trajanja mera zabrana i ograničenja može da se skratiti, u skladu sa epizootiološkom situacijom, s tim da taj period ne može biti kraći od tri meseca od završetka sprovođenja depopulacije i završne dezinfekcije na gazdinstvima.

Nakon prestanka mera zabrane i ograničenja, na zaraženom području primenjuju se mere koje se sprovode na području visokog rizika.

 1. U slučaju pojave zarazne bolesti AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja u skladu sa posebnim propisom kojim se utvrđuje način upravljanja u kriznim situacijama.
 2. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju („Službeni glasnik PC”, broj 40/14).
 3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110 00 00183/2018 09 U Beogradu, 1. februara 2019. godine Ministar, Branislav Nedimović, s.r.

 

Originalnu verziju Naredbe možete preuzeti sa sajta Uprave za veterinu Republike Srbije sa stranice:

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/africka-kuga-svinja

AFRIČKA KUGA SVINJA I BISIGURNOSNE MERE

Na žalost, virus afričke kuge svinja se i dalje uspešno širi na Evropskom kontinentu i nedavno je potvrđeno njegovo prisustvo u Belgiji, u populaciji divljih svinja. S obzirom da ne postoji adekvatan terapijski tretman za ovo oboljenje niti su na tržištu dostupne efikasne vakcine, jedan od načina da se zaustavi širenje virusa i spreči njegovo unošenje u zapat svinja jeste primena odgovarajućih biosigurnosnih mera u svinjarskoj proizvodnji. Pri tome, naročito treba obratiti pažnju na spoljašnju (eksternu) biosigurnost. U državama gde virus afričke kuge svinja  već neko vreme cirkuliše u populaciji divljih svinja, postalo je sasvim  jasno da sa primenom solidnih biosigurnosnih mera, virus može uspešno da se zadrži izvan ograde farme domaćih svinja.

Stoga, još jednom podsećamo na najvažnije eksterne biosigurnosne mere u svinjarskoj proizvodnji:

 1. Pored posedovanja zakonom RS obaveznog Uverenja o zdravstvenom stanju životinja, veoma je važno i poznavanje zdravstvenog statusa farme odnosno zapata svinja u celini, sa koje se kupuju nove jedinke. Ovo nam je važno i kada su u pitanju zarazne bolesti svinja koje se suzbijaju u skladu sa zakonom ali i sa aspekta zaštite zdravlja zapata u celini, odnosno sopstvenih jedinki, koje se već nalaze na farmi i koje dolaze u potencijalni kontakt sa novim patogenima.
 2. Ograničiti na najmanji, krajnje neophodni minimalni nivo, posete trećih lica farmi svinja. Svaki posetilac farme svinja mora da se na odgovarajući način evidentira i pri tome da ispoštuje sledeće mere:
 • Ukoliko na fami postoji mogućnost da se realizuje, obavezno tuširanje pre ulaska u proizvodni pogon farme;
 • obavezno presvlačenje u odeću i obuću sa farme ili primena jednokratne odeće (zaštitnih jednokratnih kombinezona) sa farme. Obavezna je primena očišćene, dezinfikovane farmske obuće (npr. gumene čizme sa farme). Takođe, neophodno je od posetilaca zahtevati temeljno pranje i dezinfekciju ruku pre ulaska u proizvodni pogon.
 1. Sa svakim transportom životinja i/ili materijala, stočne hrane postupati krajnje oprezno:
 • kamioni, prevozna sredstva kojima se vrši odnošenje leševa uginulih jedinki ne treba da ulaze u krug farme; ukoliko je moguće kontejnere za privremeno odlaganje leševa uginulih jedinki smestiti na samom rubu pogona, na maksimalnoj mogućoj udaljenosti od objekata sa svinjama;
 • kamini, prevozna sredstva kojima se odvoze tovljenici na klanicu ne treba da ulaze u krug farme. Vozači moraju pokazati potvrdu o obavljenoj dezinfekciji vozila. Iskustva ukazuju da upravo kamioni za prevoz tovljenika na liniju klanja predstavljaju jedan od najvećeg biosigurnosnog rizika za proizvodnju svinja;
 • Kamioni, prevozna sredstva kojim se vrši dostavljanje hrane za svinje ne treba da ulaze u krug farme. Ukoliko je navedeno nemoguće ispoštovati zbog postojećih konstrukcionih karakteristika lokaliteta farme, vozila se moraju nakon ulaska držati na maksimalnoj mogućoj udaljenosti od samog proizvodnog pogona i vozač ne sme da napušta vozilo.

 

AKTUELNE INFORMACIJE- AFRIČKA KUGA SVINJA

Afrička kuga svinja-pogledaj video