Услуге-обезбеђења

Број јавне набавке 4/2019, 1.2.5 od 12.08.2019. godine.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Број јавне набавке 3/2019, 1.1.8 od 15.05.2019. godine.

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Апарат за изолацијунуклеинских киселина

Број јавне набавке 2/2019, 1.1.5 od 15.04.2019. godine.

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА – АПАРАТ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА

Отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка-Елекрична енергија

Број јавне набавке1/2019- 1.1.12 od 15.03.2019. godine.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДOБАРА „ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору

 

План јавних набавки за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Обавештење о закљученом уговору од 26.12.2018. године можете преузети на линку:

Одлука о додели уговора за набавку „Рачунарска опрема и материјал“

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Одлуку о додели уговора од 18.12.2018. године можете преузети на линку:

Јавна набавка теретних аутомобила

Јавна набавка теретних аутомобила .

Понуде слати на адресу.

Контакт Бокун

Документација се налази на следећем линку:

Јавна набавка рачунарска опрема

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Позив и конкурсну документацију можете преузети налинку:

Јавна набавка канцеларијска опрема

тендер за набавку kancelarijske opreme broj 22333333.

Документација се налази у прилогу.

Понуде слати на адресу: НИВНС адреса, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

За сва питања обатити се Бокуну -контакт.