Обавештење о закљученом уговору

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Обавештење о закљученом уговору од 26.12.2018. године можете преузети на линку: