Објавњен Програм мера здравствене заштите животиња за 2023. године

У службеном гласнику Републике Србије број 23 објавњен је  ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2023. годину (стр 34.)

За ветеринарске станице, службе као и ветеринарске специјалистичке и научне институте ово је главни годишњи документ у коме су дефинисане активности ветеринарске службе утоу 2023. године. Након објављивања Програма мера здравствене заштите животиња, очекује се  и објава ценовника и ближе упуство спровођења  Програма мера.

Досадашња пракса Управе за ветерину, да се након  доношења Програмама мера, објављају посебни програми Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину, који детаљније описује начине спровођења контрола одређених  болести животиња (Америчка куга пчела, Надзор код класичне и афричке куге свиња итд).

Цео текст документа можете преузети са странице „ПРЕУЗИМАЊЕ “ (налази се у „футеру“-крајње доњем делу сваке странице сајта Института, или директно преко следећег линка: https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2023/04/Program-mera-23.pdf  , или преко сајте Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на страници: https://www.vet.minpolj.gov.rs/program-mera-za-2023-godinu/