ЕYWА ПРОЈЕКТА ОСВАЈАЧ НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СИСТЕМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОЈАВА ЕПИДЕМИЈА

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ Х5Н1 КОД УГИНУЛОГ ЛАБУДА У НОВОМ САДУ

Потврђен вирус авијарне инфлуенце (подтип H5N8) код лабудова у Србији

Присуство вируса  авијарне  инфлуенце (под тип H5N8) код дивљих птица потврђено је код угинулих лабудова  (Cygnus olor) 01.10. 2021. године на територији општине Земун, а  06.10.2021.  код два лабуда у Борчи и на локацији Ковилово, општина Палилула, на ширем подручју града Београда.

Управа за ветерину је донела Решења којим су утврђене мере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица, а у циљу сузбијања и спречавања ширења ове заразне болести. Зараженим подручјем у складу са Решењем сматра се подручје од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта, односно локације на којима су пронађене угинуле птице.

Авијарна инфлуенца изазвана вирусом поттипаH5N8 није зооноза, односно не преноси се са оболелих и заражених птица на људе, али може изазвати веома велике економске штете уколико се са дивљих птица пренесе на домаћу живину.

Спровођење активног и пасивног надзора, односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте, спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима су основне превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.

За време трајања мера у зараженом и угроженом подручју, обавезно је затварање домаће живине и птица у објекте на газдинству, а забрањено је одржавање сајмова живинарстваи украсних птица, као и промет живине, јаја, меса и изнутрица пореклом од живине са зараженог подручја.

Пријава међунароној организацији за здравље животиња, Србија је ову појаву пријавила 15.10.2021. а  детаље извештаја можете погледати на следећем линку: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41259.

Решење о зараженом и угроженом подручју можете погледати на следећем линку:

https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Resenje-zarazeno-i-ugrozeno-od-AI-323-02-2279-21-05-6-od-14.10.2021.pdf

У оквиру угроженог подручја налази се и насељено место Бановци који се налазе на епизотиолошком подручју Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

Морамо да истакнемо да је у току претходне недеље на  Научно институту за ветеринарство „Нови Сад“, било  такође пријава угинућа лабудова на подручју опшине Нови Сад ( локација лука Нови Сад, Каћ), али  код ових јединки није утврђено присуство вируса авијарне инфлуенце.

Морамо истаћи да се последњи случај појаве овог под типа вируса авијарне инфленце  појавио  новембра 2016.године код  лабудова у насељено месту Ковиљ. Од тог  догађајљ у току зиме 2016/17 вирус је дијагностикован код дивљих птица широм  Војводине.

 

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА АРХИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ (ВОЛ 14, БР 1, 2021.)

 

Изашао је нови број часописа Архив ветеринарске медицине број (вол 14 бр 1, 2021).
У овом броју објављени су следећи радови:

1. Saša Obradović, Branko Petrujkić, Vladan Đermanović, Vladimir Živković, Bojan Stojanović, Nenad Đorđević, Milanka Radulović
THE EFFECT OF ADDING ORGANIC SELENIUM ON HAEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD AND QUALITY OF BREAST MEAT OF PHEASANTS
2. Miloš Miroljub Pelić, Milica Živkov Baloš, Nenad Popov, Suzana Vidaković Knežević, Nikolina Novakov, Nikola Puvača, Dragana Ljubojević Pelić
QUALITY OF CARP MEAT (Cyprinus carpio) PRODUCED IN A POND WITH THE ADDITION OF PURIFIED WASTEWATER ORIGINATING FROM THE SLAUGHTERHOUSE
3. Vladimir Radosavljevic, Dimitrije Glišić, Jelena Maksimović Zorić, Ljubiša Veljović, Ksenija Nešić, Vesna Milićević
CARP EDEMA VIRUS DISEASE IN SERBIA – DISEASE OUT OF CONTROL
4. Aleksandar Pavličević, Ivan Pavlović
EFFICACY OF P 547/17 FORMULATION ON DERMANYSSUS GALLINAE EGGS AND LARVAE
5. Marina Zekić Stosić, Snežana Tomanović, Ratko Sukara, Smiljana Milošević, Sara Savić
DETECTION OF BORRELIA SPIROCHETES IN TICKS WITH q16 REAL-TIME PCR
6. Erdem Gülersoy, Mehmet Burak Ateş, Mustafa Yalçın, Süleyman Serhat İyigün, Zeynep Çelik, Burcu Büşra Erol, Hasan Güzelbekteş
What is Your Diagnosis? Dyspnoeic Cat: Dyspnoeic Cat

Погледајте цео број часописа директно на линку: https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm

ЗАБРИЊАВАЈУЋА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА У ВОЈВОДИНИ

Институт за јавно здравље Војводине 20.08.2021. обавестио нас је писаним дописом ( о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији АП Војводине у коме стоји  да су од 01. јуна 2021. године до данас, на територији АП Војводине, регистровано шест случајева грознице Западног Нила од којих један случај на територији Сремског (Стара Пазова), три случаја на територији Јужнобачког (Нови Сад, Врбас, Тител), Јужнобанатског (Панчево) и Средњебанатског округа (Зрењанин). Обзиром да се неуроинвазивни облици јављају код једног оболелог на 150 инфицираних, процењујемо да је број инфицираних и оних који имају благу неинвазивну форму болести, далеко већи. На сајту Института за јавно здравље Војводине стоји информација од 20.08. 2021. (http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=3-15-2592), да су на територији Војводине потврђени три случаја ове болести, да су пацијенти старосног дога 54-65 година и да се упркос болничком лечењу два пацијента преминула.

Дезинсекција је основна мера превенције, али и контроле ове заразне болести где су комарци главни преносиоци вируса грознице Западног Нила, а активност вируса се очекује током лета и ране јесени. Поред дезинсекције, као  мера превенције  подразумева се и уређење терена то јест крчење и уклањање вегетације која је скровиште комараца, исушивање стајаћих вода где год је то могуће ( канали, барице, мртваје, црпне станице, шахтови), санација терена где се нагомилавају атмосферске воде, уклањање дивљих депонија итд.

 

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, становништву се препоручује примена мера личне заштите од убода комараца:

 • Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
 • Ношење комотне одеће дугих рукава и ногавица, светлих боја.
 • Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
 • Уградња заштитних мрежа против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
 • Редукција броја комараца у затвореном простору.
 • Боравак у климатизованим просторијама, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
 • Избегавање боравка у близини области са великим бројем инсеката, као што су шуме, мочваре, баре и стајаће воде.
 • Најмање једном недељно празнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки у циљу смањења броја места на отвореном на којима комарци могу положити јаја. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду. Редовно мењати воду у дворишним базенима.
 • У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручјима, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
 • У случају појаве било каквих симптома који  одговарају грозници Западног Нила одмах се јавити изабраном лекару.

Управа за ветерину Министарства Пољопривредеде, шумарства и водопривреде Р. Србије 30.07. 2021. објавио је план спровођења мониторинга на болест Грозница Западног Нила. План обухвата спровођење мониторинга код коња, птица и вектора (комарци, нарочито врстa Culex pipiens).

За оне који желе више информација можете пронаћи текст целог плана на овом  линку.

 

Prodanov-Radulović bibliografija 2021

Dr sci vet med. spec. Jasna Prodanov-Radulović

Bibliografija radova za 2021. godinu

 

M14

 

 1. Štukelj M., Prodanov-Radulović Jasna, Bellini S.: Cleaning and disinfection in the domestic pig sector.Understanding and combatting African Swine Fever, Edited by Laura Iacolina, Mary-Louise Penrith, Silvia Bellini, Erika Chenais, Ferran Jori, Maria Montoya, Karl Stahl and Dolores Gavier-Widén, Wageningen,The Netherlands., Wageningen Academic Publishers, 2021, 283-301, ISBN 978-90-8686-357-0 (eng), M14 4,0, doi:10.3920/978-90-8686-910-7_11, ASF-STOP COST action 15116

 

M23

 

 1. Nešković Milijana, Ristić Bojan, Došenović Rade, Grubač Siniša, Petrović Tamaš, Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir: African swine fever outbreak investigation on large commercial pig farm in Serbia = Istraživanje pojave afričke kuge svinja na velikoj komercijalnoj farmi svinja u Srbiji.Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 71, 2, 219-229, 2021 (eng), M23 3,0, UDK 636.4.09:[616.98:578.8(497.11), Contract of implementation and financing of scientific research No 451-03-9/2021-14/200031, doi:10.2478/acve-2021-0019

 

M34

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Pušić Ivan, Grgić Živoslav, Ratajac Radomir, Petrović Jelena, Bojkovski Jovan, Mirčeta Jovan: A survey on external biosecurity in commercial pig farms in Serbia.Proceedings, 12th European Symposium Of Porcine Health Management, April 14-16, 2021, on line, European College of Porcine Health Management, 2021, Str.455 (eng), M34 0,5, TR 31071, Corresponding author:Jasna Prodanov-Radulović

 

M53

 

 1. Laukova A., Stojanov Igor, Prodanov-Radulović Jasna, Grešakova L., Pogány Simonová M.: Multirezistentné kmene Staphylococcus pseudintermedius izolované z kožných lézií psov v Srbsku = Multiresistant strains Staphylococcus pseudintermedius isolated from canine skin lesions in Serbia.Slovenský veterinársky časopis , ISSN 1335-0099, XLVI, 1, 31-32, 2021 (slo), M53 1

 

M61

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Nešković Milijana, Grubač Siniša, Polaček Vladimir, Mirčeta Jovan: Afrička kuga svinja-putevi prenošenja i širenja virusa u državama Jugoistočne Evrope = African swine fever-routes of transmission and spread of the virus in the countries of the South-East Europe.Zbornik predavanja, Treći simpozijum ‘Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja’,Dimitrovgrad, 25-27.06.2021., Organizator Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, , Srpsko veterinarsko društvo, Beograd, 2021, Str.315-325, ISBN 978-86-83115-42-6 (srbeng), M61, M63 1,5 0,5, UDK 578.53+578.89:614.8.026.1+1e(292.45), Corresponding author: Jasna Prodanov-Radulović

 

M62

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Mirčeta Jovan, Grubač Siniša, Petrović Tamaš, Pušić Ivan, Polaček Vladimir: Afrička kuga svinja – kontrola biosigurnosnih mera u lovištima divljih svinja = African swine fewer – control of biosecurity measures in wild boar hunting grounds .Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.70-71, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M62, M64 1 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author Jasna Prodanov-Radulović

 

 

M64

 

 1. Grubač Siniša, Mirčeta Jovan, Žekić-Stošić Marina, Pajić Marko, Knežević Slobodan, Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna: Dezinfekcija kao značajna mera u kontroli i suzbijanju afričke kuge svinja = Disinfection as an important measure in the control and supression of african swine fever.Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.74-75, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author: Siniša Grubač

 

 1. Nešković Milijana, Ristić Bojan, Aleksić Branislav, Debeljak Zoran, Prodanov-Radulović Jasna, Došenović Rade, Antić Dragana: Afrička kuga svinja- aktuelna epizootiološka situacija na borskom i zaječarskom okrugu = African swine fever – current epizootiological situation of the regions of Bor and Zajecar . Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.68-69, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2

 

 1. Stojanov Igor, Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Petrović Jelena, Ratajac Radomir: Praćenje prisustva antimikrobne rezistencije kao model načina prenošenja bakterija = Monitoring of antimicrobial resistance on farms as a model of spreading bacteria.Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.162-163, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author: Igor Stojanov

 

 1. Zdravković Nemanja, Žutić Jadranka, Radanović Oliver, Nedić Sreten, Arsić Sveta, Vujanac Ivan, Dobrosavljević Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Bojkovski Jovan: Plućna pastereloza u farmskom uzgoju svinja = Pulmonary pasterlosis on pigs farms.Zbornik kratkih sadržaja, 26.Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)naučni skup sa međunarodnim učešćem,Teslić, Banja Vrućica, 2021, urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske i, 2021, ISBN 978-99955-770-8-7 (srpeng), M64 0,2