Објавњен Програм мера здравствене заштите животиња за 2023. године

У службеном гласнику Републике Србије број 23 објавњен је  ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2023. годину (стр 34.)

За ветеринарске станице, службе као и ветеринарске специјалистичке и научне институте ово је главни годишњи документ у коме су дефинисане активности ветеринарске службе утоу 2023. године. Након објављивања Програма мера здравствене заштите животиња, очекује се  и објава ценовника и ближе упуство спровођења  Програма мера.

Досадашња пракса Управе за ветерину, да се након  доношења Програмама мера, објављају посебни програми Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину, који детаљније описује начине спровођења контрола одређених  болести животиња (Америчка куга пчела, Надзор код класичне и афричке куге свиња итд).

Цео текст документа можете преузети са странице „ПРЕУЗИМАЊЕ “ (налази се у „футеру“-крајње доњем делу сваке странице сајта Института, или директно преко следећег линка: https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2023/04/Program-mera-23.pdf  , или преко сајте Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на страници: https://www.vet.minpolj.gov.rs/program-mera-za-2023-godinu/

 

Отворен шести позив за талентоване младе истраживаче-студенте докторских академских студија

Министарство науке, технолошког развоја и иновација 25.12. 2022. отворило ј е 6. позив за талентоване младе истраживаче-студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.

Кроз овај позив укључиће се до 300 младих истраживача, од ког броја ће се до 15 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2022/2023. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Текст Позива у коме су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација. заједно са обрасцима за пријаву могу се преузети  на сајту Министарства: https://nitra.gov.rs/, у на адреси:

https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

Рок за подношење пријаве је 17. јануар 2023. године

Обавештење о промени цена услуга

Ми смо постали национална референтна лабораторија за испитивања Salmonella врста у узорцима анималног порекла !

 

Решењем  Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде -Управе за ветерину  број 323-06-09576/2022-05 од 19. августа 2022.  одређује се Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ као  НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНТНА ЛАБОРАТОРИЈА  за испитивање  Salmonella врста  у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња. Овим решењем  такође се  „Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ из Новог Сада се обавезује да: ради суперанализу и потврдна дијагностичка испитивања, проверу резултата испитивања, чува референтне серуме и стандарде реагенаса, да уводи нова дијагностичка испитивања, припрема и одржава и дистрибуира референтни материјал, организује међулабораторијска упоредна тестирања лабораторија на националном нивоу, обрађује добијене резултате међулабораторијских упоредних испитивања, саставља извештаје, даје препоруке и организује обуке и тренинге у области дијагностике, учествује у међународно организованим упоредним испитивањима, сарађује са националним референтним лабораторијама других земаља, стара се и организује успостављање јединствених критеријума и метода испитивања у овлашћеним лабораторијама, доставља информације добијене од националних лабораторија других земаља Министарству и другим лабораторијама, обезбеђује стручну и техничку помоћ Министарству за примену координисаних планова контроле, обавља имплементацију односно развијање метода тестирања у складу са међународним стандардима, обучава особље у овлашћеним лабораторијама, припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима“.

Поред испитивања Salmonella  врста у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња, лабораторије Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ су такође и националне референтне лабораторије за Аујескијеву болест, ИБР/ИПВ (инфективни ринотрахеитис/инфективни пустулозни вулвовагинитис), Говеђу вирусну дијареју (БВД), Артеритис коња, Меди-висна болест оваца и артеритис-енцефалитис коза, лептоспирозу, кју грозницу и антимикробну резистенцију.

 

Међународни симпозијум “Авијaрна инфлуенца и вирус западног Нила – глобалне претење за јавно здравље”-2. обавештење

Драге колеге и партнери,

 

У име Научног института за ветеринарство Нови Сад, као водећег партнера на пројекту: Interreg- IPA CBC Hungary- Serbia „Zaštitite divlјe ptice= Zaštitite staništša = Zaštitite lјude”(BIRDProtect), са задовољством Вас позивамо да узмете учешће на међународном симпозијум у“Авијарна инфлуенца  вирус Западног Нила – глобалне претње за  јавно здравље”, који ће се одржати у Новом Саду, од 10. до  11. марта, 2022.

Симпозијум је посвећен актуелним темама истраживања о два нова узрочника зооноза – вирусу птичијег грипа (АИВ) и вирусу болести западног Нила (ВНВ). Фокус програма биће на утицају АИВ и ВНВ на дивље птице, али ће обухватити и све аспекте истраживања као што су пренос вируса, улога вектора у дистрибуцији вируса, вирусна патогенеза, лечење јавног здравља, климатске промене, фактори ризика и процена ризика.

ТЕМЕ:

  • Вирус авијарне инфлуенце
  • Вирус Запaднoг Нила

Учешће на симпозијуму је бесплатно. Можете се регистровати у Ветеринарској комори Србије, а учешћем  на оба дана симпозијума доносе 8 поена.

Комплетни програм, агенду,  као и имена предавача можете пронаћи на линку .

 Време одржавања : 10. и 11. Март, 2022

Место одржавања: Конференцијска сала, Ректорат Новосадског унверзитета

Адреса одржавања: др Зорана Дјиндјића 1, Нови Сад, Србија

За додатне информације контактирајте др Диану Лупуловић, тел: 061/2124133, емаил: diana@niv.ns.ac.rs.