Међународни симпозијум “Авијaрна инфлуенца и вирус западног Нила – глобалне претење за јавно здравље”-2. обавештење

Драге колеге и партнери,

 

У име Научног института за ветеринарство Нови Сад, као водећег партнера на пројекту: Interreg- IPA CBC Hungary- Serbia „Zaštitite divlјe ptice= Zaštitite staništša = Zaštitite lјude”(BIRDProtect), са задовољством Вас позивамо да узмете учешће на међународном симпозијум у“Авијарна инфлуенца  вирус Западног Нила – глобалне претње за  јавно здравље”, који ће се одржати у Новом Саду, од 10. до  11. марта, 2022.

Симпозијум је посвећен актуелним темама истраживања о два нова узрочника зооноза – вирусу птичијег грипа (АИВ) и вирусу болести западног Нила (ВНВ). Фокус програма биће на утицају АИВ и ВНВ на дивље птице, али ће обухватити и све аспекте истраживања као што су пренос вируса, улога вектора у дистрибуцији вируса, вирусна патогенеза, лечење јавног здравља, климатске промене, фактори ризика и процена ризика.

ТЕМЕ:

  • Вирус авијарне инфлуенце
  • Вирус Запaднoг Нила

Учешће на симпозијуму је бесплатно. Можете се регистровати у Ветеринарској комори Србије, а учешћем  на оба дана симпозијума доносе 8 поена.

Комплетни програм, агенду,  као и имена предавача можете пронаћи на линку .

 Време одржавања : 10. и 11. Март, 2022

Место одржавања: Конференцијска сала, Ректорат Новосадског унверзитета

Адреса одржавања: др Зорана Дјиндјића 1, Нови Сад, Србија

За додатне информације контактирајте др Диану Лупуловић, тел: 061/2124133, емаил: diana@niv.ns.ac.rs.

 

ЕYWА ПРОЈЕКТА ОСВАЈАЧ НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СИСТЕМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОЈАВА ЕПИДЕМИЈА

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ Х5Н1 КОД УГИНУЛОГ ЛАБУДА У НОВОМ САДУ

Потврђен вирус авијарне инфлуенце (подтип H5N8) код лабудова у Србији

Присуство вируса  авијарне  инфлуенце (под тип H5N8) код дивљих птица потврђено је код угинулих лабудова  (Cygnus olor) 01.10. 2021. године на територији општине Земун, а  06.10.2021.  код два лабуда у Борчи и на локацији Ковилово, општина Палилула, на ширем подручју града Београда.

Управа за ветерину је донела Решења којим су утврђене мере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица, а у циљу сузбијања и спречавања ширења ове заразне болести. Зараженим подручјем у складу са Решењем сматра се подручје од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта, односно локације на којима су пронађене угинуле птице.

Авијарна инфлуенца изазвана вирусом поттипаH5N8 није зооноза, односно не преноси се са оболелих и заражених птица на људе, али може изазвати веома велике економске штете уколико се са дивљих птица пренесе на домаћу живину.

Спровођење активног и пасивног надзора, односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте, спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима су основне превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.

За време трајања мера у зараженом и угроженом подручју, обавезно је затварање домаће живине и птица у објекте на газдинству, а забрањено је одржавање сајмова живинарстваи украсних птица, као и промет живине, јаја, меса и изнутрица пореклом од живине са зараженог подручја.

Пријава међунароној организацији за здравље животиња, Србија је ову појаву пријавила 15.10.2021. а  детаље извештаја можете погледати на следећем линку: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41259.

Решење о зараженом и угроженом подручју можете погледати на следећем линку:

https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Resenje-zarazeno-i-ugrozeno-od-AI-323-02-2279-21-05-6-od-14.10.2021.pdf

У оквиру угроженог подручја налази се и насељено место Бановци који се налазе на епизотиолошком подручју Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

Морамо да истакнемо да је у току претходне недеље на  Научно институту за ветеринарство „Нови Сад“, било  такође пријава угинућа лабудова на подручју опшине Нови Сад ( локација лука Нови Сад, Каћ), али  код ових јединки није утврђено присуство вируса авијарне инфлуенце.

Морамо истаћи да се последњи случај појаве овог под типа вируса авијарне инфленце  појавио  новембра 2016.године код  лабудова у насељено месту Ковиљ. Од тог  догађајљ у току зиме 2016/17 вирус је дијагностикован код дивљих птица широм  Војводине.