Tag Archive for: računarska oprema

Обавештење о закљученом уговору

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Обавештење о закљученом уговору од 26.12.2018. године можете преузети на линку:

Одлука о додели уговора за набавку „Рачунарска опрема и материјал“

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Одлуку о додели уговора од 18.12.2018. године можете преузети на линку:

Јавна набавка рачунарска опрема

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Позив и конкурсну документацију можете преузети налинку: