Ми смо постали национална референтна лабораторија за испитивања Salmonella врста у узорцима анималног порекла !

 

Решењем  Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде -Управе за ветерину  број 323-06-09576/2022-05 од 19. августа 2022.  одређује се Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ као  НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНТНА ЛАБОРАТОРИЈА  за испитивање  Salmonella врста  у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња. Овим решењем  такође се  „Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ из Новог Сада се обавезује да: ради суперанализу и потврдна дијагностичка испитивања, проверу резултата испитивања, чува референтне серуме и стандарде реагенаса, да уводи нова дијагностичка испитивања, припрема и одржава и дистрибуира референтни материјал, организује међулабораторијска упоредна тестирања лабораторија на националном нивоу, обрађује добијене резултате међулабораторијских упоредних испитивања, саставља извештаје, даје препоруке и организује обуке и тренинге у области дијагностике, учествује у међународно организованим упоредним испитивањима, сарађује са националним референтним лабораторијама других земаља, стара се и организује успостављање јединствених критеријума и метода испитивања у овлашћеним лабораторијама, доставља информације добијене од националних лабораторија других земаља Министарству и другим лабораторијама, обезбеђује стручну и техничку помоћ Министарству за примену координисаних планова контроле, обавља имплементацију односно развијање метода тестирања у складу са међународним стандардима, обучава особље у овлашћеним лабораторијама, припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима“.

Поред испитивања Salmonella  врста у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња, лабораторије Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ су такође и националне референтне лабораторије за Аујескијеву болест, ИБР/ИПВ (инфективни ринотрахеитис/инфективни пустулозни вулвовагинитис), Говеђу вирусну дијареју (БВД), Артеритис коња, Меди-висна болест оваца и артеритис-енцефалитис коза, лептоспирозу, кју грозницу и антимикробну резистенцију.

 

Међународни симпозијум “Авијaрна инфлуенца и вирус западног Нила – глобалне претење за јавно здравље”-2. обавештење

Драге колеге и партнери,

 

У име Научног института за ветеринарство Нови Сад, као водећег партнера на пројекту: Interreg- IPA CBC Hungary- Serbia „Zaštitite divlјe ptice= Zaštitite staništša = Zaštitite lјude”(BIRDProtect), са задовољством Вас позивамо да узмете учешће на међународном симпозијум у“Авијарна инфлуенца  вирус Западног Нила – глобалне претње за  јавно здравље”, који ће се одржати у Новом Саду, од 10. до  11. марта, 2022.

Симпозијум је посвећен актуелним темама истраживања о два нова узрочника зооноза – вирусу птичијег грипа (АИВ) и вирусу болести западног Нила (ВНВ). Фокус програма биће на утицају АИВ и ВНВ на дивље птице, али ће обухватити и све аспекте истраживања као што су пренос вируса, улога вектора у дистрибуцији вируса, вирусна патогенеза, лечење јавног здравља, климатске промене, фактори ризика и процена ризика.

ТЕМЕ:

 • Вирус авијарне инфлуенце
 • Вирус Запaднoг Нила

Учешће на симпозијуму је бесплатно. Можете се регистровати у Ветеринарској комори Србије, а учешћем  на оба дана симпозијума доносе 8 поена.

Комплетни програм, агенду,  као и имена предавача можете пронаћи на линку .

 Време одржавања : 10. и 11. Март, 2022

Место одржавања: Конференцијска сала, Ректорат Новосадског унверзитета

Адреса одржавања: др Зорана Дјиндјића 1, Нови Сад, Србија

За додатне информације контактирајте др Диану Лупуловић, тел: 061/2124133, емаил: diana@niv.ns.ac.rs.

 

ЕYWА ПРОЈЕКТА ОСВАЈАЧ НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СИСТЕМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОЈАВА ЕПИДЕМИЈА

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ Х5Н1 КОД УГИНУЛОГ ЛАБУДА У НОВОМ САДУ

Потврђен вирус авијарне инфлуенце (подтип H5N8) код лабудова у Србији

Присуство вируса  авијарне  инфлуенце (под тип H5N8) код дивљих птица потврђено је код угинулих лабудова  (Cygnus olor) 01.10. 2021. године на територији општине Земун, а  06.10.2021.  код два лабуда у Борчи и на локацији Ковилово, општина Палилула, на ширем подручју града Београда.

Управа за ветерину је донела Решења којим су утврђене мере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица, а у циљу сузбијања и спречавања ширења ове заразне болести. Зараженим подручјем у складу са Решењем сматра се подручје од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта, односно локације на којима су пронађене угинуле птице.

Авијарна инфлуенца изазвана вирусом поттипаH5N8 није зооноза, односно не преноси се са оболелих и заражених птица на људе, али може изазвати веома велике економске штете уколико се са дивљих птица пренесе на домаћу живину.

Спровођење активног и пасивног надзора, односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте, спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима су основне превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.

За време трајања мера у зараженом и угроженом подручју, обавезно је затварање домаће живине и птица у објекте на газдинству, а забрањено је одржавање сајмова живинарстваи украсних птица, као и промет живине, јаја, меса и изнутрица пореклом од живине са зараженог подручја.

Пријава међунароној организацији за здравље животиња, Србија је ову појаву пријавила 15.10.2021. а  детаље извештаја можете погледати на следећем линку: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41259.

Решење о зараженом и угроженом подручју можете погледати на следећем линку:

https://niv.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Resenje-zarazeno-i-ugrozeno-od-AI-323-02-2279-21-05-6-od-14.10.2021.pdf

У оквиру угроженог подручја налази се и насељено место Бановци који се налазе на епизотиолошком подручју Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

Морамо да истакнемо да је у току претходне недеље на  Научно институту за ветеринарство „Нови Сад“, било  такође пријава угинућа лабудова на подручју опшине Нови Сад ( локација лука Нови Сад, Каћ), али  код ових јединки није утврђено присуство вируса авијарне инфлуенце.

Морамо истаћи да се последњи случај појаве овог под типа вируса авијарне инфленце  појавио  новембра 2016.године код  лабудова у насељено месту Ковиљ. Од тог  догађајљ у току зиме 2016/17 вирус је дијагностикован код дивљих птица широм  Војводине.

 

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА АРХИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ (ВОЛ 14, БР 1, 2021.)

 

Изашао је нови број часописа Архив ветеринарске медицине број (вол 14 бр 1, 2021).
У овом броју објављени су следећи радови:

1. Saša Obradović, Branko Petrujkić, Vladan Đermanović, Vladimir Živković, Bojan Stojanović, Nenad Đorđević, Milanka Radulović
THE EFFECT OF ADDING ORGANIC SELENIUM ON HAEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD AND QUALITY OF BREAST MEAT OF PHEASANTS
2. Miloš Miroljub Pelić, Milica Živkov Baloš, Nenad Popov, Suzana Vidaković Knežević, Nikolina Novakov, Nikola Puvača, Dragana Ljubojević Pelić
QUALITY OF CARP MEAT (Cyprinus carpio) PRODUCED IN A POND WITH THE ADDITION OF PURIFIED WASTEWATER ORIGINATING FROM THE SLAUGHTERHOUSE
3. Vladimir Radosavljevic, Dimitrije Glišić, Jelena Maksimović Zorić, Ljubiša Veljović, Ksenija Nešić, Vesna Milićević
CARP EDEMA VIRUS DISEASE IN SERBIA – DISEASE OUT OF CONTROL
4. Aleksandar Pavličević, Ivan Pavlović
EFFICACY OF P 547/17 FORMULATION ON DERMANYSSUS GALLINAE EGGS AND LARVAE
5. Marina Zekić Stosić, Snežana Tomanović, Ratko Sukara, Smiljana Milošević, Sara Savić
DETECTION OF BORRELIA SPIROCHETES IN TICKS WITH q16 REAL-TIME PCR
6. Erdem Gülersoy, Mehmet Burak Ateş, Mustafa Yalçın, Süleyman Serhat İyigün, Zeynep Çelik, Burcu Büşra Erol, Hasan Güzelbekteş
What is Your Diagnosis? Dyspnoeic Cat: Dyspnoeic Cat

Погледајте цео број часописа директно на линку: https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm

ЗАБРИЊАВАЈУЋА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА У ВОЈВОДИНИ

Институт за јавно здравље Војводине 20.08.2021. обавестио нас је писаним дописом ( о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији АП Војводине у коме стоји  да су од 01. јуна 2021. године до данас, на територији АП Војводине, регистровано шест случајева грознице Западног Нила од којих један случај на територији Сремског (Стара Пазова), три случаја на територији Јужнобачког (Нови Сад, Врбас, Тител), Јужнобанатског (Панчево) и Средњебанатског округа (Зрењанин). Обзиром да се неуроинвазивни облици јављају код једног оболелог на 150 инфицираних, процењујемо да је број инфицираних и оних који имају благу неинвазивну форму болести, далеко већи. На сајту Института за јавно здравље Војводине стоји информација од 20.08. 2021. (http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=3-15-2592), да су на територији Војводине потврђени три случаја ове болести, да су пацијенти старосног дога 54-65 година и да се упркос болничком лечењу два пацијента преминула.

Дезинсекција је основна мера превенције, али и контроле ове заразне болести где су комарци главни преносиоци вируса грознице Западног Нила, а активност вируса се очекује током лета и ране јесени. Поред дезинсекције, као  мера превенције  подразумева се и уређење терена то јест крчење и уклањање вегетације која је скровиште комараца, исушивање стајаћих вода где год је то могуће ( канали, барице, мртваје, црпне станице, шахтови), санација терена где се нагомилавају атмосферске воде, уклањање дивљих депонија итд.

 

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, становништву се препоручује примена мера личне заштите од убода комараца:

 • Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
 • Ношење комотне одеће дугих рукава и ногавица, светлих боја.
 • Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
 • Уградња заштитних мрежа против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
 • Редукција броја комараца у затвореном простору.
 • Боравак у климатизованим просторијама, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
 • Избегавање боравка у близини области са великим бројем инсеката, као што су шуме, мочваре, баре и стајаће воде.
 • Најмање једном недељно празнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки у циљу смањења броја места на отвореном на којима комарци могу положити јаја. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду. Редовно мењати воду у дворишним базенима.
 • У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручјима, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
 • У случају појаве било каквих симптома који  одговарају грозници Западног Нила одмах се јавити изабраном лекару.

Управа за ветерину Министарства Пољопривредеде, шумарства и водопривреде Р. Србије 30.07. 2021. објавио је план спровођења мониторинга на болест Грозница Западног Нила. План обухвата спровођење мониторинга код коња, птица и вектора (комарци, нарочито врстa Culex pipiens).

За оне који желе више информација можете пронаћи текст целог плана на овом  линку.