ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

Број јавне набавке 6/2019-1.2.6 od 22.10.2019. godine.

ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ“

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 30.10.2019.године са почетком у 12.00 часова у Библиотеци института у приземљу главне зграде.
Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору