УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Број јавне набавке 2/2020, 1.2.5 od 04.08.2020. godine.

„УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА“

Отварање понуда ће се обавити дана 14.08.2020 (13.08.2020.) године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – измена 1
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору