ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Број јавне набавке 7/2019-1.1.8 od 10.12.2019. godine.

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Отварање понуда ће се обавити дана 18.12.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора