Tag Archive for: Salmonella

Ми смо постали национална референтна лабораторија за испитивања Salmonella врста у узорцима анималног порекла !

 

Решењем  Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде -Управе за ветерину  број 323-06-09576/2022-05 од 19. августа 2022.  одређује се Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ као  НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНТНА ЛАБОРАТОРИЈА  за испитивање  Salmonella врста  у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња. Овим решењем  такође се  „Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ из Новог Сада се обавезује да: ради суперанализу и потврдна дијагностичка испитивања, проверу резултата испитивања, чува референтне серуме и стандарде реагенаса, да уводи нова дијагностичка испитивања, припрема и одржава и дистрибуира референтни материјал, организује међулабораторијска упоредна тестирања лабораторија на националном нивоу, обрађује добијене резултате међулабораторијских упоредних испитивања, саставља извештаје, даје препоруке и организује обуке и тренинге у области дијагностике, учествује у међународно организованим упоредним испитивањима, сарађује са националним референтним лабораторијама других земаља, стара се и организује успостављање јединствених критеријума и метода испитивања у овлашћеним лабораторијама, доставља информације добијене од националних лабораторија других земаља Министарству и другим лабораторијама, обезбеђује стручну и техничку помоћ Министарству за примену координисаних планова контроле, обавља имплементацију односно развијање метода тестирања у складу са међународним стандардима, обучава особље у овлашћеним лабораторијама, припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима“.

Поред испитивања Salmonella  врста у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња, лабораторије Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ су такође и националне референтне лабораторије за Аујескијеву болест, ИБР/ИПВ (инфективни ринотрахеитис/инфективни пустулозни вулвовагинитис), Говеђу вирусну дијареју (БВД), Артеритис коња, Меди-висна болест оваца и артеритис-енцефалитис коза, лептоспирозу, кју грозницу и антимикробну резистенцију.