ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 5/2019, 1.1.14 od 03.10.2019. godine.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА-ГАСНИ ГЕНЕРАТОР“

Отварање понуда ће се обавити дана 11.10.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

  • Нови рок за подношење понуда је 15.10.2019. године до 12 часова.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање_1
Одговор на питање_2
Одговор на питање_3
Обавештење о продужењу рока
Прва измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору