ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 1/2020, 1.1.14 od 18.06.2020. godine.

„ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР- ДЕА STANDBY СА РАДИЈАТОРСКИМ LOAD BANKOM“

Отварање понуда ће се обавити дана 26.06.2020. године у 15 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора