Počela realizacija IPA projekta „Protect Wild Birds = Protect Habitats = Protect Humans“

 

Dana 24.09.2020 godine održan je prvi zajednički sastanak sa članovima tima iz JP “Vojvodinašume”. Na sastanku je dogovoren raspored zajednički aktivnosti, plan rada i izlazaka na teren radi uzorkovanja, kao i buduća naučna saradnja.

Detalje o projektu možete pronaći u nastavku.

Naslov projekta: Protect Wild bird= Protect Habitans = Protect humans (Zaštitite divlje ptice = Zaštitite staništa = Zaštitite ljude)

Skraćenica projekta: BirdPROTECT

ID projekta: HUSRB/ 1903/12/0049

Trajanje projekta: 1/10 / 2020-31 / 03/2022 (ukupno 18 meseci)

Partneri na projektu: Vodeći korisnik – Naučni veterinarski institut „Novi Sad“ (Srbija), Javno preduzeće „Vojvodinašume“ (Srbija) i Javno preduzeće „“Zrt Gemenc“ iz Baje (Mađarska).

Projektni tim Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“: Diana Lupulović (menadžer projekta), Sava Lazić, Tamas Petrović, Gospava Lazić, Milena Samojlović, Marko Pajić i Slobodan Knežević.

Sažetak projekta: Klimatske promene i ranjivost ekosistema dovele su do opasnosti pojave  različitih patogenih agenasa koji imaju veliki uticaj na divlje ptice i zdravlje ljudi. Divlje ptice igraju važnu ulogu kao rezervoari i prenosioci zoonotskih virusa u Centralnu Evropu, uključujući prekogranične regione Srbije i Mađarske.

Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi očuvanje i održivost populacija divljih ptica praćenjem prisustva virusa ptičijeg gripa (AIV) i virusa groznice zapadnog Nila (VNV) u zaštićenim vodenim staništima Vojvodine i okruga Bacs-Kiskun. Kroz projekte aktinosti izradiće se analiza procene rizika i studija izvodljivosti koja će pružiti dalja uputstva za upravljanje rizikom, kao i GIS baza podataka koja će služiti kao osnova očuvanja prirode i dalji naučni razvoj.

Teritorija obuhvaćena projektom obuhvata zaštićene rezervate prirode sa vodenim staništima: Deliblatska peščara, Gornje Podunavlje, Obedska bara i Koviljsko-Petrovaradinski rit na srpskoj strani i pogranično područje u Mađarskoj koje takođe pokriva posebne rezervate prirode i lovišta. Ova područja sa svojim vodenim biotopima pružaju pogodna staništa retkim i zaštićenim divljim pticama . Mnoge od ovih ptica služe kao rezervoari za zoonotske infektivne uzročnike, uključujući AIV i WNV. Budući da ovaj problem ne poznaje državne granice i da zdravstveni rizik postoji u obe zemlje, očigledno je da je prekogranični uticaj od ogromne važnosti.