Почела реализација ИПА пројекта „Protect Wild Birds = Protect Habitats = Protect Humans“

 

Дана 24.09.2020 године одржан је први заједнички састанак са члановима тима из ЈП “Војводинашуме”. На састанку је договорен распоред заједнички активности, план рада и излазака на терен ради узорковања, као и будућа научна сарадња.

Детаље о пројекту можете пронаћи у наставку.

Наслов пројекта: Protect Wild bird= Protect Habitans = Protect humans (Заштитите дивље птице = Заштитите станишта = Заштитите људе)

Скраћеница пројекта: BirdPROTECT

ИД пројекта: HUSRB/ 1903/12/0049

Трајање пројекта: 1/10 / 2020-31 / 03/2022 (укупно 18 месеци)

Партнери на пројекту: Водећи корисник – Научни ветеринарски институт „Нови Сад“ (Србија), Јавно предузеће „Војводинашуме“ (Србија) и Јавно предузеће „“Zrt Gemenc“ из Баје (Мађарска).

Пројектни тим Научног института за ветеринарство „Нови Сад“: Диана Лупуловић (менаџер пројекта), Сава Лазић, Тамас Петровић, Госпава Лазић, Милена Самојловић, Марко Пајић и Слободан Кнежевић.

Сажетак пројекта: Климатске промене и рањивост екосистема довеле су до опасности појаве  различитих патогених агенаса који имају велики утицај на дивље птице и здравље људи. Дивље птице играју важну улогу као резервоари и преносиоци зоонотских вируса у Централну Европу, укључујући прекограничне регионе Србије и Мађарске.

Општи циљ овог пројекта је да се обезбеди очување и одрживост популација дивљих птица праћењем присуства вируса птичијег грипа (АИВ) и вируса грознице западног Нила (ВНВ) у заштићеним воденим стаништима Војводине и округа Бацс-Кискун. Кроз пројекте актиности израдиће се анализа процене ризика и студија изводљивости која ће пружити даља упутства за управљање ризиком, као и ГИС база података која ће служити као основа очувања природе и даљи научни развој.

Територија обухваћена пројектом обухвата заштићене резервате природе са воденим стаништима: Делиблатска пешчара, Горње Подунавље, Обедска бара и Ковиљско-Петроварадински рит на српској страни и погранично подручје у Мађарској које такође покрива посебне резервате природе и ловишта. Ова подручја са својим воденим биотопима пружају погодна станишта ретким и заштићеним дивљим птицама . Многе од ових птица служе као резервоари за зоонотске инфективне узрочнике, укључујући АИВ и WНВ. Будући да овај проблем не познаје државне границе и да здравствени ризик постоји у обе земље, очигледно је да је прекогранични утицај од огромне важности.