PROJEKTI

Naučno istraživačka institucija sa dugogodišnjim iskustvom u rukovođenju, realizaciji i saradnji na velikom broju  međunarodnih, nacionalnih i pokrajinskih projekata iz oblasti biotehnologije, veterinarske medicine i zaštite životne sredine. Od 1969. do 2018. godine,  istraživači Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“ uspešno su realizovali 61 MEĐUNARODNI projekat i 73 NACIONALNA PROJEKTA.

61

međunarodni projekat

73

nacionalna projekta

37

istraživača

70 godina

timskog rada

Počela realizacija IPA projekta „Protect Wild Birds = Protect Habitats = Protect Humans“

 Dana 24.09.2020 godine održan je prvi zajednički sastanak sa članovima tima iz JP “Vojvodinašume”. Na sastanku je dogovoren raspored zajednički aktivnosti, plan rada i izlazaka na teren radi uzorkovanja, kao i buduća naučna saradnja.Detalje o projektu možete pronaći u nastavku.Naslov projekta: Protect Wild bird= Protect Habitans = Protect humans (Zaštitite divlje ptice = Zaštitite staništa… Continue Reading Počela realizacija IPA projekta „Protect Wild Birds = Protect Habitats = Protect Humans“

POGLEDAJTE SKORAŠNJE REALIZOVANE PROJEKTE : MIN. PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOGIJE

TR 31084 – Završena relaizacija 31.12.2019.

rukovodilac dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Naziv projekta:

Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine

TR 31011 – Završena relaizacija 31.12.2019.

rukovodilac projekta, prof dr Miroslav Ćirković, naučni savetnik

Pozovi dežurni broj