PROJEKTI

Naučno istraživačka institucija sa dugogodišnjim iskustvom u rukovođenju, realizaciji i saradnji na velikom broju  međunarodnih, nacionalnih i pokrajinskih projekata iz oblasti biotehnologije, veterinarske medicine i zaštite životne sredine. Od 1969. do 2018. godine,  istraživači Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“ uspešno su realizovali 61 MEĐUNARODNI projekat i 73 NACIONALNA PROJEKTA.

61

međunarodni projekat

73

nacionalna projekta

37

istraživača

70 godina

timskog rada

POGLEDAJTE SKORAŠNJE REALIZOVANE PROJEKTE : MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

Antimikrobna rezistencija – Početak realizacije 29.09.2023.

rukovodilac dr Dalibor Todorović, naučni saradnik

Naziv projekta:

Metagenomics for AntiMicrobial resistance characterization By sequencing samples from the Animal production environment – MAMBA.

Zaštita magaraca – Početak realizacije 01.05.2023.

rukovodilac dr Milica Živkov-Baloš, naučni savetnik

Naziv projekta:

Zdravstvena zaštita i konzervacija biodiverziteta domaćih magaraca u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“

TR 31084 – Završena relaizacija 31.12.2019.

rukovodilac dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Naziv projekta:

Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine

TR 31011 – Završena relaizacija 31.12.2019.

rukovodilac projekta, prof dr Miroslav Ćirković, naučni savetnik

Pozovi dežurni broj