СЕМИНАР  „ПРЕТЊЕ КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ ОПСТАНАК МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ“

одржан 10.12. 2021. године на Научном институту за ветеринарсво „Нови Сад“

Семинар је свечано  отворио свечано отворио Младен Петреш, помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство који је том приликом истакао да је проблем нестајања пчела важан, и то не само због производње меда, због значаја медоносне пчеле као важних полинатора у пољопривредној производњи, као и пчела као био индикатора животне средине.

Oвај скуп је и реализован уз финансијску подрушку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду Војводине, која је  ову проблематику препознала као  важну спону у сарадњи пчелара, пчеларских организација и научно истраживачких институција у сврху повезивња и превазилажења  проблема са којима се суоачају  пчелари у изутетном динамичним  променама који се дешавају у пољопривредној производњи,  животној средини, a  који су важни за опстанак пчела и других корисних инсеката у циљу обезбеђивања неопхонде количине  хране за становништво наше планете.

У  оквиру овог семинара  презентована су следеће теме:

  1. НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ТРОВАЊА МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛА -Др РАДОМИР РАТАЈАЦ
  2. ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ  КАО РИЗИК ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ ((Apis mellifera L.)“. – Др МИЛИЦА ЖИВКОВ БАЛОШ
  3. ВИРУСИ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ  У ПЧЕЛИЊАЦИМА У СРБИЈИ- Др ТАМАШ ПЕТРОВИЋ
  4. РЕЗИДУЕ АНТИБИОТИКА, ПЕСТИЦИДА И ПАХ-ОВА У МЕДУ-Др ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
  5. АМЕРИЧКЕ КУГЕ ПЧЕЛИЊЕГ ЛЕГЛА  И ГЛАВНИ РИЗИЦИ ШИРЕЊА У СРБИЈИ-Др ВЛАДИМИР ПОЛАЧЕК
  6. ДЕТЕКЦИЈА РЕЗИДУА МИКРОПЛАСТИКЕ -РАЗВИЈАЊЕ МЕТОДЕ ЗА ОДЕЕЂИВАЊЕ ФТАЛАТА У МЕДУ – Др БРАНКИЦА КАРТАЛОВИЋ
  7. КОНТРОЛА И  ВИАБИЛНОСТ УЗРОЧНИКА НОСЕМОЗЕ ПЧЕЛА- Др  ИГОР СТОЈАНОВ
  8. РАДИОАКТИВНЕ РЕЗИДУЕ  У МЕДУ -Др ЖЕЉКО МИХАЉЕВ

НОВОСТИ

ПОГЛЕДАЈТЕ НЕКЕ ЗАНИМЉИВЕ ВИДЕЕ

Позови дежурни број