Entries by Dobrisav Vuković

Услуге-обезбеђења

Број јавне набавке 4/2019, 1.2.5 od 12.08.2019. godine. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив… Continue Reading Услуге-обезбеђења

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Број јавне набавке 3/2019, 1.1.8 od 15.05.2019. godine. ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив за подношење понуда… Continue Reading ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Апарат за изолацијунуклеинских киселина

Број јавне набавке 2/2019, 1.1.5 od 15.04.2019. godine. ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА – АПАРАТ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА Отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у… Continue Reading Апарат за изолацијунуклеинских киселина

Јавна набавка-Елекрична енергија

Број јавне набавке1/2019- 1.1.12 od 15.03.2019. godine. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДOБАРА „ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору  

ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину Члан 1. Овим правилником утврђује се Програм мера здравствене заштите животиња за 2019. годину, који је одштампан уз овај правилник и… Continue Reading ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Архив ветеринарске медицине 11-2

Vladimir Radosavljević, Jelena Maksimović-Zorić, Ljubiša Veljović, Ksenija Nešić, Zoran Marković, Dragana Ljubojević Pelić , Vesna Milićević. Emerging viral diseases of cyprinids. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Vol. 11, No. 2, 3 – 9, 2018.  UDK 597.555.3:578          TR31075 i TR31011 Miroslav I. Urosevic, Bruno Esattore, Laura Saggiomo, Zoran A. Ristic, Nenad Stojanac. Animal welfare standards… Continue Reading Архив ветеринарске медицине 11-2

ТР31084-РЕЗУЛТАТИ 2016.

БИБЛИОГРАФИЈА ИСТРАЖИВАЧА ПРОЈЕКТА ТР31084 „ENVIROWILD“ ЗА 2016. ГОДИНУ Библиографија је сортирана по коефицијенту вредновања а затим по првом аутору 1. Petrović T., D’Agostino M.: Viral Contamination of Food. Antimicrobial Food Packaging, Edited by Jorge Barros-Velazquez, London, Elsevier, 2016, 65-79, ISBN 970-0-12-800723-5 (eng), M13 6,0 http://www.sciencedirect.com/science/book/9780857094308 2. Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Petrović T., Potkonjak… Continue Reading ТР31084-РЕЗУЛТАТИ 2016.

ТР31084-РЕЗУЛТАТИ 2015.

БИБЛИОГРАФИЈА ИСТРАЖИВАЧА ПРОЈЕКТА ТР31084 „ENVIROWILD“ ЗА 2015. ГОДИНУ Библиографија је сортирана по коефицијенту вредновања а затим по првом аутору 1. Sara Savic, Branka Vidic, Zivoslav Grgic, Tamas Petrovic, Alekasandar Potkonjak, Aleksandra Ignjatovic Cupina, Slavica Vaselek and Dusan Petric (2015). Dirofilariosis and Leishmaniasis in the Northern Region of Serbia. An Overview of Tropical Diseases (M14), Intech,… Continue Reading ТР31084-РЕЗУЛТАТИ 2015.