НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО “НОВИ САД” ДОБИТНИК СРЕТЕНСКОГ ОРДЕНА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2019. ГОДИНУ-АРХИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УВРШТЕН У КАТЕГОРИЈУ М24

ВИШЕ ОД 150 СТРУЧЊАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ МЕСА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ ШИРОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ МЕСА

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Број јавне набавке 7/2019-1.1.8 od 10.12.2019. godine.

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Отварање понуда ће се обавити дана 18.12.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

Број јавне набавке 6/2019-1.2.6 od 22.10.2019. godine.

ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ“

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 30.10.2019.године са почетком у 12.00 часова у Библиотеци института у приземљу главне зграде.
Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Научног института за ветеринарство „Нови Сад“.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 5/2019, 1.1.14 od 03.10.2019. godine.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА-ГАСНИ ГЕНЕРАТОР“

Отварање понуда ће се обавити дана 11.10.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

  • Нови рок за подношење понуда је 15.10.2019. године до 12 часова.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање_1
Одговор на питање_2
Одговор на питање_3
Обавештење о продужењу рока
Прва измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину.

Услуге-обезбеђења

Број јавне набавке 4/2019, 1.2.5 od 12.08.2019. godine.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору