Обавештење о закљученом уговору

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Обавештење о закљученом уговору од 26.12.2018. године можете преузети на линку:

Одлука о додели уговора за набавку “Рачунарска опрема и материјал”

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Одлуку о додели уговора од 18.12.2018. године можете преузети на линку:

Јавна набавка теретних аутомобила

Јавна набавка теретних аутомобила .

Понуде слати на адресу.

Контакт Бокун

Документација се налази на следећем линку:

Јавна набавка рачунарска опрема

Број јавне набавке 5/2018-1.1.6 od 05.12.2018.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „Рачунарска опрема и материјал“

Позив и конкурсну документацију можете преузети налинку:

Јавна набавка канцеларијска опрема

тендер за набавку kancelarijske opreme broj 22333333.

Документација се налази у прилогу.

Понуде слати на адресу: НИВНС адреса, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ”.

За сва питања обатити се Бокуну -контакт.