АНА БРНАБИЋ УРУЧИЛА ЗАХВАЛНИЦУ НАУЧНОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО “НОВИ САД” ЗА ДОПРИНОС У БОРБИ ПРОТИВ COVID-19 БОЛЕСТИ

РАД ИНСТИТУТА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО “НОВИ САД” ДОБИТНИК СРЕТЕНСКОГ ОРДЕНА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2019. ГОДИНУ-АРХИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УВРШТЕН У КАТЕГОРИЈУ М24

ВИШЕ ОД 150 СТРУЧЊАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ МЕСА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ ШИРОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ МЕСА

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Број јавне набавке 3/2019, 1.1.8 od 15.05.2019. godine.

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору