Јавна набавка канцеларијска опрема

тендер за набавку kancelarijske opreme broj 22333333.

Документација се налази у прилогу.

Понуде слати на адресу: НИВНС адреса, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ”.

За сва питања обатити се Бокуну -контакт.

This post is also available in: Serbian

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *