Одељење за испитивање лекова и токсикологију-Одељење 240

Одељење за испитивање лекова и токсикологију обавља послове из области лабораторијског испитивања лекова, медицинских средстава, предмета опште употребе и биоцида који се употребљавају у ветеринарској и хуманој медицини, претклиничких и клиничких испитивања лекова ad us. vet. и токсиколошких испитивања. Поред стручног рада и сарадње са привредом, заступљен је и научно-истраживачки рад у тим областима. Контрола квалитета производа обухвата испитивање физичко-хемијских особина, идентификацију и одређивање активних супстанци и биолошко испитивање. Биолошко испитивање подразумева биолошке тестове: испитивање стерилности, микробиолошке чистоће, абнормалне токсичности, пирогености и другe тестовe на лабораторијским животињама, као и контролу квалитета – активности (потентности) и нешкодљивости (сигурности)  биолошких производа (вакцина, серума и производа од крви). Ради утврђивања ефикасности, безбедности и нежељених дејстава лекова, клиничка испитивања се врше у складу са савременим принципима клиничке фармакологије у строго контролисаним условима. Ова испитивања врше се у складу са Добром лабораторијском праксом, Добром клиничком праксом и прописима које утврђује надлежно министарство, као и у складу са захтевима савремене фармакологије и токсикологије и другим међународно признатим методама.

У раду се користе савремене инструменталне технике, као што су атомска апсорпциона спектрофотометрија, течна и гасна хроматографија, УВ-ВИС спектрофотометрија као и друге савремене методе аналитичке хемије.

На Одељењу су запослени:  др сци вет мед Јелена Петровић и др сци вет мед Радомир Ратајац.

Корисници наших услуга:

 • Aгенција за лекове и медицинска средства Србије ,
 • Fish Corp 2000,
 • Велелек д.о.о.,
 • Ветеринарство д.о.о.,
 • Vetmedic,
 • Институ за вирусологију, вакцине и серуме ,,Торлак”,
 • Институт за трансфузију крви Србије,
 • Хемофарм А.Д.,
 • Нива А.Д.,
 • Narcissus д.о.о.,
 • Дина пласт д.о.о.,
 • Pharma Product д.о.о.,
 • Pharmanova,
 • Спектар д.о.о.,
 • Opticus д.о.о.,
 • Евротом,
 • Esensa д.о.о.,
 • Union-medic д.о.о.,
 • Traffix д.о.о.,
 • Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет,
 • ЗУ Апотека Livsane,
 • Project Pharmacy д.о.о.

Сарадници на Одељењу:

Маја Николић,

Маја Николић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 343

Бранислав Попржен,

Бранислав Попржен,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 343

Позови дежурни број