Entries by Dobrisav Vuković

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Број јавне набавке 2/2020, 1.2.5 od 04.08.2020. godine. „УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ Отварање понуда ће се обавити дана 14.08.2020 (13.08.2020.) године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив за подношење… Continue Reading УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 1/2020, 1.1.14 od 18.06.2020. godine. „ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР- ДЕА STANDBY СА РАДИЈАТОРСКИМ LOAD BANKOM“ Отварање понуда ће се обавити дана 26.06.2020. године у 15 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у… Continue Reading ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Број јавне набавке 7/2019-1.1.8 od 10.12.2019. godine. ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2 Отварање понуда ће се обавити дана 18.12.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив за подношење… Continue Reading ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

Број јавне набавке 6/2019-1.2.6 od 22.10.2019. godine. ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ“ Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 30.10.2019.године са почетком у 12.00 часова у Библиотеци института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну… Continue Reading ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 5/2019, 1.1.14 od 03.10.2019. godine. ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА-ГАСНИ ГЕНЕРАТОР“ Отварање понуда ће се обавити дана 11.10.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“… Continue Reading ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР