Kartalović, B., Željko Mihaljev, N. Prica, S. Jakšić, M. Živkov Baloš, and M. Ćirković. “METHOD VALIDATION FOR DETERMINATION OF ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND FEED”. Archives of Veterinary Medicine, vol. 8, no. 1, Mar. 2016, pp. 37-46, doi:10.46784/e-avm.v8i1.105.