Pelić, M. M., Živkov Baloš, M., Popov, N., Vidaković Knežević, S., Novakov, N., Puvača, N. and Ljubojević Pelić, D. (2021) “QUALITY OF CARP MEAT (Cyprinus carpio) PRODUCED IN A POND WITH THE ADDITION OF PURIFIED WASTEWATER ORIGINATING FROM THE SLAUGHTERHOUSE”, Archives of Veterinary Medicine, 14(1), pp. 25–36. doi: 10.46784/eavm.v14i1.260.