Mihaljev, Željko, Živkov Baloš, M. and Jakšić, S. (2008) “POSSIBILITY OF DETERMINING VITAMIN B12 IN VITAMIN PREMIXES AND FEED ADDITIVES USING AAS METHOD”, Archives of Veterinary Medicine, 1(2), pp. 75–80. doi: 10.46784/e-avm.v1i2.233.