Isakov, Magomet Magomedovych, Oleksii Serhiyovych Solodiankin, Vitaliy Ihorovych Bolotin, Anton Pavlovych Gerilovych, and Aleksandar Potkonjak. 2017. “PCR DETECTION OF GENITAL INFECTIONS IN BULL SEMEN FROM DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE, 2013 - 2016”. Archives of Veterinary Medicine 9 (2):63-70. https://doi.org/10.46784/e-avm.v9i2.90.