Stegniy, Borys, Anton Gerilovych, Vasiliy Arefyev, Katarina Glebova, and Aleksandar Potkonjak. 2015. “A METHOD FOR DETECTING AND TYPING OF SALMONELLA BY MULTIPLEX PCR”. Archives of Veterinary Medicine 7 (2):47-56. https://doi.org/10.46784/e-avm.v7i2.128.