Samojlović, M., Pajić, M., Božić, B., Knežević, S., Pelić, M., Todorović, D., & Lazić, S. (2017). INVESTIGATION OF MYCOPLASMA SYNOVIAE SEROPREVALENCE IN BROILER BREEDER FARMS IN SOUTH BAČKA REGION. Archives of Veterinary Medicine, 10(2), 23–31. https://doi.org/10.46784/e-avm.v10i2.68