Glišić, M., Bošković Cabrol, M., Čobanović, N., Baltić, M., Vranešević, J., Samardžić, S., & Maksimović, Z. (2023). ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACTS FROM WHEAT, SUNFLOWER AND MAIZE CROP RESIDUES. Archives of Veterinary Medicine, 16(1), 53–67. https://doi.org/10.46784/e-avm.v16i1.315