Mihaljev, Željko, Živkov Baloš, M., & Jakšić, S. (2008). POSSIBILITY OF DETERMINING VITAMIN B12 IN VITAMIN PREMIXES AND FEED ADDITIVES USING AAS METHOD. Archives of Veterinary Medicine, 1(2), 75–80. https://doi.org/10.46784/e-avm.v1i2.233