(1)
Pelić, M. M.; Živkov Baloš, M.; Popov, N.; Vidaković Knežević, S.; Novakov, N.; Puvača, N.; Ljubojević Pelić, D. QUALITY OF CARP MEAT (Cyprinus Carpio) PRODUCED IN A POND WITH THE ADDITION OF PURIFIED WASTEWATER ORIGINATING FROM THE SLAUGHTERHOUSE. AVM 2021, 14, 25-36.